Gemt

Kommunernes Landsforening har opdateret information om COVID-19 til private samarbejdspartnere

14. april 2020

KL har opdateret informationer af relevans for private leverandører på det sociale område om COVID-19.

Her er blandt andet en tillægsændring til retningslinjen om besøgsrestriktioner, der præciserer, at retningslinjen også gælder botilbudslignende tilbud efter §105 i almenboligloven.

Læs mere:

KL - Information til de private interessenter

Social- og indenrigsministeriet: Orienteringsskrivelse om ændring af bekendtgørelse om besøgsforbud

Sundheds- og ældreministeriet: Opdateret forståelsespapir og Q&A

Sundhedsstyrelsen: Arbejdsgivers og personales ansvar for at hindre smittespredning

Lovtidende: Ændring af midlertidigt forbud mod besøg