Gemt

Nye bekendtgørelser om besøgsrestriktioner på sundheds- og ældreområdet og på socialområdet

06. april 2020

Søndag trådte nye bekendtgørelser i kraft, der omfatter midlertidige besøgsrestriktioner for sociale tilbud, herunder botilbud og anbringelsessteder. Besøgsrestriktionerne omfatter en række undtagelser i kritiske situationer.

Det fremgår, at de kritiske situationer, hvor der kan ske uopsættelige besøg fra nære pårørende er udvidet, så det både gælder for døende og for børn (som i nuværende bekendtgørelse), men også for voksne med kognitive funktionsnedsættelser. I begge bekendtgørelser er det i forhold til sidstnævnte gruppe – voksne med kognitive funktionsnedsættelser - endvidere angivet, at det er institutionsledelsen eller ledelsen på behandlingsstedet, der træffer beslutning om, hvorvidt der foreligger en kritisk situation. I Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse er der desuden lavet enkelte ændringer i forhold til sygehusene.
Læs mere om besøgsrestriktioner på socialområdet:

Orientering om besøgsforbud m.v. på sociale tilbud 

Retsinformation - bekendtgørelse

Læs mere om besøgsrestriktioner på sundheds- og ældreområdet: Retsinformation - bekendtgørelse.

Kontakt os