Gemt

Nye initiativer skal sikre, at udenlandske medarbejdere fortsat kan krydse grænsen

Regeringen har i dag præsenteret en række initiativer, der skal hjælpe med at fastholde en lav smitterisiko ved udenlandske medarbejderes indrejse til Danmark.

Regeringens nye initiativerne tager hensyn til, at grænsependlere er afgørende for at holde gang i danske virksomheder. Der oprettes blandt andet branchesamarbejder, hvor arbejdsmarkedets parter og regeringen sammen skal finde løsninger for de enkelte brancher. Der vil også komme øget kontrol fra Arbejdstilsynet på de enkelte arbejdspladser, og regeringen vil følge smitteomfanget i pendlerregionerne tæt.

Så snart det er praktisk og teknisk muligt, iværksættes en offensiv teststrategi eksempelvis ved grænserne. Den testkapacitet, der vil være til rådighed til testning af vandrende arbejdstagere, prioriteres i første omgang til sundhedsfagligt personale bosat i udlandet, der arbejder i Danmark, så vi undgår, at der overføres smitte til særligt sårbare grupper på eksempelvis danske plejehjem.

Endelig skal en hurtigt arbejdende task force i regi af Arbejdsmiljørådet overveje behovet for nye initiativer, som kan bidrage til at minimere smitterisikoen – også for pendlere.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Stine Pilegaard Jespersen

Underdirektør
Medarbejderprofil