Gemt

Information om kompensation for virksomhedens faste udgifter

03. april 2020

Ordningen giver mulighed for at søge kompensation for faste udgifter. Den administreres af Erhvervsstyrelsen, som forventer, at der lukkes op for ansøgninger 8. april.

Denne kompensationsordning giver støtte til dækning af virksomhedens faste udgifter, hvis virksomheden på grund af coronakrisen er hårdt ramt og forventer omsætningsnedgang på minimum 40 pct. i forhold til omsætningen sidste år. For virksomheder, der er lukket ved påbud, er udgangspunktet, at disse virksomheder får 100 pct. af de faste udgifter dækket af kompensationsordningen, forudsat de ikke har omsætning i kompensationsperioden.

Ansøgning om kompensation sker via www.virksomhedsguiden.dk, og her kan du også læse mere om kriterierne for at opnå støtte.

Dansk Erhverv har lavet denne Q&A, der gennemgår de mest stillede spørgsmål.

Hvad er det for en ordning?
Det er en kompensationsordning, som har til formål at hjælpe de virksomheder, der som følge af coronakrisen er hårdt ramt, hvorigennem virksomheden kan få støtte til betaling af faste udgifter.
En virksomhed er hårdt ramt, hvis den forventer en omsætningsnedgang på minimum 40 pct. i perioden 9. marts til 8. juni 2020 som følge af coronakrisen. Hvis virksomheden er lukket ved påbud, fx en frisør, så ydes der kompensation uanset omsætningsnedgangens størrelse, forudsat virksomheden ingen omsætning har i kompensationsperioden.

Bekendtgørelsen kan læses her: Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger

Vedr. midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Hvad forstås ved faste udgifter? Kan lønudgifter og andre udgifter til medarbejdere betragtes som en del af faste udgifter?
De faste omkostninger, der er omfattet af ordningen, er dokumenterbare omkostninger relateret til virksomhedens aktiviteter, der er uafhængige af virksomhedens salg, produktion og distribution, og som virksomheden vil skulle afholde, selv om den ikke har omsætning i en periode, herunder typisk afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger. Lønudgifter er, bortset fra få undtagelser (fx til opretholdelse af nødberedskab i Zoo) ikke omfattet af kompensationsordningen.

Hvordan defineres omsætning?
Omsætningen defineres som salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af virksomheden, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.

Beregner man tabet i omsætning over de sidste 3 måneder eller i forhold til samme periode sidste år?
Omsætningsnedgangen i kompensationsperioden (9. marts – 8.juni) beregnes i forhold til en referenceperiode som er defineret således:

a) Perioden fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019, jf. dog litra b.
b) For virksomheder, der ikke har haft omsætning i perioden omtalt i litra a, danner perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra c.
c) For virksomheder, der ikke har haft omsætning i hele perioden omtalt i litra a eller b, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til og med 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

Er faste udgifter til leje af kontor og andre udgifter i udlandet omfattet, når det er en del af det samme selskab?
Nej, der ydes kun kompensation for omkostninger virksomheden har anvendt og afholdt i Danmark.

Kan man betragte sin virksomhed som lukket ved påbud, hvis man arbejder med turisme, da landets grænser er lukket, og kunderne derfor ikke kan rejse ind i landet?
Nej, det er udelukkende de typer virksomheder, der fremgår af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af coronavirussygdom 2019 (COVID-19), der omfattes, og dermed kan opnå op til 100 pct. kompensation.

Hvis en restaurant forsøger sig med take away i en periode og finder ud, af at det ikke hænger sammen, mens de er underlagt påbud, vil man så kunne stoppe salget og dermed gå op på 100 pct. dækning af faste udgifter?
Hvis virksomheden er lukket efter forbud, så kan man få 100 pct. for de faste udgifter, hvis man ikke har omsætning i lukningsperioden. Har virksomheden etableret take away, så er der omsætning, og så kan man ikke få 100 pct. kompensation.

Hvis man er en kæde, fx en butikskæde, hvor man har nogle af sine forretninger liggende i et storcenter og andre udenfor, dvs. nogle skal være lukket, og andre kan være åbne, men det hele er drevet under et CVR-nummer. Er det så rigtigt, at man ikke kan få 100 % kompensation, hvis man genererer omsætning i en butik?
Ja, det er rigtigt.

Er lønsumsafgiften en fast udgift?
Dansk Erhverv har flere gange foreslået, at betalingsfristen for lønsumsafgift udskydes på tilsvarende måde som hjælpepakken om udskydelse af A-skat, AM-bidrag og moms. Betalingsfristen for lønsumsafgift er ikke blevet udsat, men er behandlet i kompensationsordningen for faste udgifter.

I kompensationsordningen kan virksomheder ikke få kompensation for lønsumsafgift, men virksomheder, der har hjemsendt medarbejdere, og, jf. Lønkompensationsordningen, fortsat betaler medarbejdernes løn, kan i denne særlige situation ansøge om kompensation for lønsumsafgiften. Herudover kan også zoologiske anlæg søge om kompensation for lønsumsafgift i visse tilfælde.

Det betyder altså, at for virksomheder, der har ansøgt om lønkompensation og dermed har hjemsendt medarbejdere, som virksomheden fortsat betaler løn til, vil lønsumsafgift være en fast omkostning, som virksomheden kan søge om kompensation for.

Dansk Erhverv ser fortsat gerne, at betalingsfristen for lønsumsafgift udskydes på tilsvarende måde som A-skat, AM-bidrag og moms for alle virksomheder. Det er dog glædeligt, at lønsumsafgiften i visse tilfælde nu vil kunne indgå i virksomhedernes ansøgning om kompensation for faste udgifter.

Virksomhedsguiden.dk har samlet en række informationer om emnet her: Få hjælp til din virksomheds faste omkostninger.

 

Fakta: Principper for midlertidig kompensationsordning for faste udgifter mv.
1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.)
3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.
4. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage
6. Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100 pct. af de faste udgifter
Kilde: Erhvervsministeriet - aftaletekst

 

Kontakt

Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil