Gemt

Regeringen fastsætter loft for store forsamlinger på 500 deltagere

På grund af corona-epidemien har regeringen fastsat en øvre grænse for forsamlinger på 500 personer frem til den 1. september 2020. Til og med den 10. maj er forsamlinger på flere end 10 personer dog fortsat forbudt.

Ingen må i løbet af sommeren 2020 gennemføre arrangementer med flere end 500 personer. Det har regeringen besluttet på grund af corona-epidemien, og forbuddet skal gælde frem til den 1. september 2020.

Loftet på 500 deltagere får dog ingen praktisk betydning i første omgang, idet forbuddet mod at forsamle sig mere end 10 personer er blevet forlænget til og med søndag den 10. maj 2020.

Regeringen følger udviklingen af epidemien nøje og justerer derfor også løbende grænsen for, hvor mange mennesker der må forsamle sig.

Det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at det fortsat er usikkert, hvordan epidemien vil udvikle sig i Danmark over de kommende måneder, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

Læs Sundheds- og Ældreministeriets pressemedelelse her.

Kontakt os