Gemt

Servicebranchen medvirker til at sikre tryg genåbning af Danmark

17. april 2020

Servicebranchen spiller en nøglerolle i genåbningen af Danmark, som følge af de stigende krav til rengøringen på Folkeskoler og i daginstitutionerne. Hos Danske Service håber man, at de nye krav vil medvirke til at flytte fokus fra kvantitet til kvalitet på den anden side af COVID-19.

Den gradvise genåbning af Danmark er i disse dage blevet sat i gang med åbningen af daginstitutioner og skolernes 0. til 5. klasse. Som et led i den nye hverdag, stilles nye og strammere krav til rengøringen, så undervisningen og dagpasningen foregår i lokaler, som ikke blot er rengjort fra top til tå, men som også skal rengøres hyppigere. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens nye vejledninger til landets skoler og institutioner. En stor del af Danske Service’ medlemmer spiller en essentiel rolle i genåbningen, og mange medlemmer har brugt størstedelen af påsken på at planlægge rengøringsopgaverne bedst muligt, så de løses under hensyn til både børnene og de ansatte:

Det er yderst positivt, at myndighederne har skærpet kravene til hygiejne og rengøring lokalt, så vi begrænser potentiel smittespredning mest muligt. Først og fremmest er det essentielt at fokusere på kvalitet, og ikke alene kvantitet. Forudsætningen for en vellykket genåbning er ikke blot, hvor tit der bliver gjort rent, men også hvordan der bliver gjort rent. Rengøring er ikke ”bare” rengøring – det er et håndværk bestående af stor faglighed, viden og kompetencer, som står centralt for de professionelle leverandører og kvalificerede medarbejdere i servicebranchen”, siger Laura Kokholm, der er sekretariatsleder i Danske Service.

Husk fokus på kvalitetsstandarder
Danske Service opfordrer samtidigt til, at det offentlige også efter COVID-19 husker at prioritere kvalitetsstandarder i forbindelse med udbud:

Kvalitetsstandarder bliver alt for ofte undervurderet i forhold til pris, når det offentlige køber tjenesteydelser ind hos private leverandører, som årligt løber op i omegnen af 380 mia. kr., ca. 17 % af BNP. Der er med andre ord tale om indkøb, der har vital betydning for samfundsøkonomien, men også på lokale forhold. Derfor er det på tide, at vi i højere grad specificerer og prioriterer rengøringskvalitet, idet det spiller en afgørende rolle nu og på den anden side af COVID-19,” fortsætter Laura Kokholm

Lad ikke genåbningen resultere i hjemtagninger
Genåbningen af Danmark giver serviceindustrien en unik mulighed for at medvirke til kickstarten af dansk økonomi. Ifølge Laura Kokholm er samarbejdet mellem kommuner og private leverandører en forudsætning for, at genåbningen forløber sikkert, samtidigt med at økonomien skubbes i gang. Hun opfordrer derfor kommunerne til at holde igen med at hjemtage opgaver, da det kan svække både faglighed og kvalitet:

Vi har fuld forståelse for, at det kan være fristende for kommuner at bruge anledningen til at hjemtage opgaver, som blandt andet FOA tidligere har anbefalet i en pressemeddelelse, men det vil vi på det kraftigste advare imod. Tværtimod er det netop nu, at der er behov for vores medlemmer. De er garanterne for, at de ansatte trygt kan arbejde under yderst hygiejniske forhold. Det kræver en unik faglig indsigt og ekspertise i rengøring og hygiejne, som vores medlemmer besidder, og som de, i disse dage, bringer i spil i kommuner i hele Danmark,” siger Laura Kokholm.

Dialog er nøglen til succes
Selvom genåbningen er undervejs, skal både institutioner og leverandører vænne sig til den nye virkelighed med skærpede krav, som kan give behov for løbende justeringer af samarbejdet. Derfor opfordrer Danske Service til, at leverandører og kommuner er i tæt kontakt under hele genåbningen:

I Danske Service appellerer vi alle til at holde en løbende og tæt dialog med deres lokale serviceleverandør om muligheder og alternative måder, hvorpå rengøringen kan foregå under genåbningen. Virksomheder og kommuner står alle i en anden virkelighed, der stiller nye krav til, hvordan vi samarbejder. Ved at samarbejde og se nye muligheder, kan alle parter bidrage med den nødvendige faglighed og viden, der er afgørende for at understøtte den gradvise genåbning af samfundet,” slutter Laura Kokholm.