Gemt

Sygdom med Covid-19 kan udgøre en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet

22. april 2020

Beskæftigelsesministeriet fastslår i ny vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til medarbejdere smittet med COVID-19 på deres arbejde, at sygdom med COVID-19 kan udgøre en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet.

Vejledningen skal sikre klarhed om reglerne. Af vejledningen fremgår bl.a.:

  • Sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet. Læs mere her: BM - Ansatte kan få sygdom med COVID-19 anerkendt som arbejdsskade.
  • Nogle typer af arbejde indebærer naturligt en stærk formodning for, at medarbejderen er blevet udsat for smitte på arbejdet. Det gælder ansatte i sundhedsvæsnet som fx sygeplejersker, sosu-assistenter, læger og portører , der arbejder på intensivafdelingen, og er i direkte kontakt med smittede patienter. Det kan også være praktiserende læger eller ansatte i plejesektoren, som drager omsorg for patienter og borgere, som ikke er testet positiv for COVID-19.

  • Myndighederne skal hastebehandle de sager, hvor den sygdomsramte er alvorlig syg som følge af COVID-19.
     

Find vejledningen her: BM - vejledning

Kontakt os

Arbejdsmiljø

Anne-Marie Røge Krag

Arbejdsmiljøchef, souschef
Medarbejderprofil