Gemt

Tal med din udlejer/lejer om huslejen

07. april 2020

I forbindelse med coronakrisen har Dansk Erhverv fået mange spørgsmål vedrørende erhvervsleje, og om man som lejer kan undlade at betale sin husleje. Men det giver udlejer ret til at ophæve aftalen. Dansk Erhverv anbefaler, at du går i dialog med din udlejer/lejer.

Hvis du har brug for en udsættelse af betalingen eller en midlertidig lejenedsættelse, anbefaler vi, at du tager kontakt til din udlejer og prøver at finde en løsning, som I begge er tilfredse med.

Manglende betaling kan medføre ophævelse af lejeaftalen
Hvis du undlader at betale din husleje uden, at du har indgået en aftale med din udlejer om det, så kan du risikere, at udlejer ophæver aftalen, og at du dermed bliver tvunget til at flytte fra lejemålet. Samtidig er udlejer berettiget til at kræve betaling fra dig i den normale opsigelsesperiode og i en eventuel periode, hvor det er aftalt, at du ikke kan opsige lejemålet.

Mulighed for kompensation for faste omkostninger
Regeringen har lavet en hjælpepakke, der giver virksomheder mulighed for at søge om kompensation for deres faste omkostninger i perioden fra 9. marts 2020 til 8. juni 2020. Det er en forudsætning for at deltage i ordningen, at du forventer et omsætningstab på minimum 40 procent i perioden. Du kan læse mere om ordningen på www.virksomhedsguiden.dk og er du medlem af Dansk Erhverv kan du også ringe til vores erhvervsjuridiske hotline på 3374 6500.

Kontakt os