; ;
Gemt

Tilladelse til billeddeling i Crimestat

14. april 2020

Datatilsynet har givet tilladelse til deling af tv-optagelser mellem erhvervsdrivende i Crimestat.

På dagen for Crimestats 10-årsjubilæum blev det offentliggjort, at Datatilsynet har givet tilladelse til deling af tv-optagelser mellem erhvervsdrivende i Crimestat.

I maj 2018 blev loven om tv-overvågning ændret, og det blev muligt for butikker at dele overvågningsbilleder med andre erhvervsdrivende eller internt i organisationen. Lovændringen udsprang fra et stærkt ønske blandt erhvervsdrivende om lovligt at kunne dele billeder af de kriminelle. Formålet hermed var at advare hinanden og dermed forebygge yderligere kriminalitet.

Ændringen skete dog ikke uden krav til de erhvervsdrivende. I alt fire primære krav skal være opfyldt, før en optagelse må deles:

1) Optagelserne viser personer, som formodes at have begået eller forsøgt at begå en eller flere berigelsesforbrydelser el.lign. af ikke bagatelagtig karakter mod den erhvervsdrivende.

2) Den eller de formodede gerningspersoner senest samme dag er anmeldt til politiet af den erhvervsdrivende for at have begået den pågældende forbrydelse.

3) Der er konkrete grunde til at tro, at den eller de formodede gerningspersoner vil begå ligeartet kriminalitet som nævnt i nr. 1 mod den kreds af erhvervsdrivende, som optagelserne videregives til.

4) Videregivelsen sker i et lukket system inden for den erhvervsdrivendes egen organisation eller en erhvervsorganisation, erhvervssammenslutning el.lign., hvor vurderingen af, om optagelserne kan videregives i systemet, foretages af en eller flere kvalificerede fagpersoner, og hvor det sikres, at optagelserne kun kan tilgås af et begrænset antal autoriserede personer hos de relevante erhvervsdrivende og den systemansvarlige.

Siden lovændringen har Dansk Erhverv arbejdet på at udvikle Crimestat-systemet, så det lever op til kravet om deling inden for et “lukket system”. I dag vurderer Datatilsynet, at Crimestat lever op til disse krav. Crimestat er hermed det første og eneste system i Danmark, der gør det muligt for erhvervsdrivende lovligt at dele billeder fra overvågning, og dermed i endnu højere grad hjælpe hinanden i kampen mod butikstyveri.

”Det har taget 10 år, fra vi første gang præsenterede ideen om, at del gerningsmandsbilleder i Crimestat, til vi nu står med tilladelsen i hånden. Det har været benhårdt og vedholdende arbejde, for at få ændret reglerne, tilpasset system og få tilladelsen. Nu ser jeg bare frem til, at vi efter en grundig test kan få trykket på knappen, så systemet kan gå i luften og vi kan få advaret hinanden om organiserede kriminelle”, siger chefkonsulent Henrik Lundgaard Sedenmark, som er ansvarlig for Crimestat hos Dansk Erhverv.

Læs mere om tilladelsen på datatilsynets hjemmeside: Tilladelse til at iværksætte videregivelse af optagelser fra tv-overvågning.