Gemt

Vækstfonden og EKF med redningskrans til coronaramte virksomheder

Vækstfonden og EKF har søsat en række initiativer, der skal hjælpe danske virksomheder med at komme gennem coronakrisen.

EKF

Danmarks Eksportkredit (EKF) har søsat to initiativer møntet på at hjælpe især små og mellemstore danske eksportvirksomheder, der enten oplever likviditetsproblemer eller problemer med at opnå tilstrækkelig kredit i deres bank til at kunne give deres udenlandske kunder den normale kredit.

Læs mere her: EKF vil hjælpe coronaramte eksportvirksomheder

Vækstfonden

Dansk erhvervsliv kan nu søge om en garanti fra Vækstfonden via deres finansieringsinstitut, hvis deres virksomhed i særlig høj grad er påvirket af COVID-19. Vækstfonen har inddelt ordningen i to, en til SMV’er og en til store virksomheder, hvortil virksomheder skal leve op til specifikke krav.

Garanti til SMV’er
Vækstfonden kan stille garanti for nye lån eller driftskreditter, som ydes af SMV’ers finansieringsinstitut, hvis virksomheden beskæftiger under 250 personer, har en årlig omsætning på højst 50 millioner euro eller en samlet årlig balance på højst 43 millioner euro.

Læs mere om: Garanti til SMV'er

Garanti til store virksomheder
Vækstfonden garanterer for lån eller kredit i finansieringsinstituttet, som skal dække dit omsætningstab, hvis virksomheden beskæftiger over 250 medarbejdere (årsværk) eller har en omsætning på mere end 372 millioner kroner og en balancesum på over 320 millioner kroner om året.

Læs mere om: Garanti til store virksomheder

Sådan søger man
Kontakt bank eller finansieringsinstitut om muligheder for at anvende COVID-19-garanti for SMV’er eller store virksomheder. Vækstfonden gennemgår ansøgningen typisk inden for 48 timer. Det er også muligt at benytte Vækstfondens COVID-19-garantier igennem en række lånecrowdfundingplatforme.

 

Kontakt os

Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chef for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil