Gemt

Virksomhedernes årsrapporter får 3 måneders timeout

01. april 2020

200.000 danske virksomheder vil få 3 måneder ekstra til at gøre deres årsrapporter for 2019 færdig. Det foreslår regeringen efter ønske fra Dansk Erhverv og en række øvrige branche- og erhvervsorganisationer. Folketinget ventes at vedtage udskydelsen i dag, torsdag.

Det vil være en rimelig og fornuftig beslutning at forlænge virksomhedernes frist for at indsende deres årsrapporter fra den oprindelige frist 31. maj og 3 måneder frem til den 1. september.

Det mener Dansk Erhverv, der sammen med en række branche- og erhvervsorganisationer har fremsat ønsket og nu bakkes op af regeringen.

Udbruddet af COVID-19 falder sammen med højsæsonen for generalforsamlinger og udarbejdelse af årsrapporter. Det er det tidsrum på året, hvor virksomheder og deres revisorer selv under normale omstændigheder har meget travlt.

Afbalanceret hensyn
”Netop nu har revisorerne også travlt med at hjælpe alle de kriseramte virksomheder, ligesom de kommer til at udarbejde de erklæringer, der skal til, for at virksomhederne kan få del i hjælpepakkerne. Derfor er vi fuldt ud tilfredse med, at fristen bliver forlænget. Det er en passende forlængelse samtidig med, at der stadig vil være mulighed for at indsende årsrapporterne før den udskudte frist. Der er tale om et afbalanceret hensyn til, at årsrapporterne også skal opfylde et formål som troværdig finansiel information i forbindelse med virksomhedernes finansiering, samhandel og andre forretningsforhold,” siger Ulla Brandt, fagchef for moms, regnskab og revision, Dansk Erhverv.

Skal gælde for alle virksomheder under årsregnskabsloven
Erhvervsminister Simon Kollerup rækker gerne endnu en hjælpende hånd ud til virksomhederne:

”Rent praktisk er det for eksempel en virkelig stor udfordring for virksomhederne at skulle afholde generalforsamling eller tælle lageret op i den her tid, der er mere præget af krisestyring, og hvor vi jo også beder virksomhederne udvise god adfærd for at begrænse smitten,” siger han.

Med det nye lovforslag får erhvervsministeren bemyndigelse til at udarbejde en generel forlængelse af fristen til at indsende årsrapporten, som i en periode skal gælde for alle virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven.

Forventes vedtaget torsdag den 2. april
Lovforslaget blev fremsat tirsdag den 31. marts og hastebehandles efter aftale med Folketingets partier. Forventningen er, at lovforslaget bliver vedtaget torsdag den 2. april.

Virksomheder, der er blevet ramt direkte af forsamlingsforbuddet, og som derfor for eksempel er nødt til at udskyde deres generalforsamling, har allerede fået dispensation.

Yderligere oplysninger
Erhvervsstyrelsens hotline:
Telefon: 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00/fredag 09.00-15.00).

 

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Ulla Brandt

Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat