Gemt

Coronakrise: Unikt samarbejdet på tværs af landets cityforeninger

05. august 2020

Heidi Svane Pedersen, Head of Digital i Lifestyle & Design Cluster, fortæller i denne artikel, hvordan et unikt samarbejde på tværs af landets cityforeninger var nøglen til at mobilisere lokale ildsjæle, etablere lokal pakkeudbringning og kampagner, der støttede detailhandlen i landets gågader under coronakrisen.

Skrevet af: Heidi Svane Pedersen, Head of Digital i Lifestyle & Design Cluster

Samarbejde på tværs af landets cityforeninger
Onsdag den 11. marts 2020 lagde coronakrisen Danmark øde – og i særdeleshed butikkerne i alle landets gågader. Coronakrisen ændrede med ét forudsætningerne for at drive detailhandel og mange butiksindehavere stod magtesløse tilbage.

Der var flere spørgsmål end svar, og landets citychefer blev bombarderet med spørgsmål om alt fra tvangslukning, afstandskrav, skiltning, onlinesalg og regler for lokal udbringning af pakker. Citychefnetværket, som jeg har faciliteret de sidste fire år, blev hurtigt indkaldt til et virtuelt statusmøde, hvor vi i fællesskab dannede os et overblik over, hvilke udfordringer der var mest presserende for erhvervet i gadeplan. 

Ved første morgenmøde, hvor hele 40 citychefer deltog, var stemningen i højere grad præget af afmægtighed end løsninger, men allerede efter få dage var stemningen vendt, og idéer væltede frem. Citycheferne, der normalt fungerer som den samlende figur for byernes detailhandel og blandt andet har ansvaret for at udvikle handelslivet, sikre trafik i gaderne og koordinere arrangementer med kommune og myndigheder, kunne nu dele ud af deres erfaringer og forslag til håndtering af krisen – og trække på deres bredspektrede netværk i byerne.

”Onlinehandel i din lokale gågade”
Morgenmøderne gav citychefer det kolde overblik, der hjalp de frustrerede detailhandlere gennem dagen. På de første møder udviklede vi en ’to-do-liste’ til butikkerne – et enkelt værktøj, der kunne give overblik over, hvad butiksindehaverne skulle forholde sig til.

  1. Kontakt din bank, og fremlæg en plan.
  2. Kontakt din udlejer og leverandør, og indled en dialog om reducering eller udskydelse af betalinger.
  3. Kom i gang med onlinesalg, og anvend de sociale medier til at gøre din butik synlig lokalt.

Samtidig iværksatte citycheferne kampagner i lokale aviser og radioer, der gjorde kunderne bevidste om at handle lokalt og støtte byens butikker. Thisted Handels- og Industriforening var en af de første til at udrulle en fælles onlineportal for byens butikker, så de kunne fastholde relationen til kunderne og sikre, at de kunder, der køber online, kunne handle lokalt. Allerede to dage efter første møde havde Thisted leveret 300 pakker, og det motiverede straks flere byer, og kort tid efter var denne idé videreudviklet. Flere onlinesucceser viste sig også i Køge, Herning, Kolding, Svendborg, Randers og Hjørring, og mange flere byer gik i luften med forskellige tiltag, som understøttede butikkerne digitalt.

Citychefnetværket fik politisk indflydelse
Allerede fra første morgenmøde deltog eksterne aktører, herunder Dansk Erhverv, KL og enkelte folketingspolitikere, der fik indblik i de udfordringer, som byerne stod med, og hvilke problemstillinger, der kunne havde politisk interesse, herunder justering af hjælpepakker mv.

Detailhandlen har behov for øget politisk bevågenhed, både lokalt og nationalt, og efter flere intense måneder ser vi nu, at flere byer nedsætter en taskforce på tværs af kommune og aktører indenfor turisme, byudvikling og handel, der spiller en central rolle i udviklingen af den levende handelsby. I mange kommuner eksisterede samarbejdet allerede, men krisen har skabt mange nye bånd på tværs af kommuner og virksomheder, og det vil helt sikkert styrke det lokale sammenhold og detailhandlen på den lange bane.

Hvad har vi lært af coronakrisen?
Under coronakrisen blev det klart for alle, hvor skrøbelig detailhandlen og erhvervet i gadeplan er – især i de små og mellemstore byer. Derfor er det helt afgørende, at vi i fremtiden kigger på, hvordan detailhandlen kan organiseres bedre. De lokale handelsforeninger skal nemt kunne finde ud af, hvor de kan få hjælp og sparring i forhold til nytænkning af midtbyerne – især efter, at coronakrisen har sat sine spor.

I mit arbejde i Lifestyle & Design Cluster fungerer citychefnetværket som en katalysator for ny viden til detailhandel. Her bidrager jeg med nationale og internationale eksempler på, hvordan man kan tænke nyt, og særligt hvordan detailhandlen kan indtænke nye digitale redskaber. Derudover kigger vi på, hvordan byen og butikkerne i fremtiden kan indgå i en fokuseret værdikæde, hvor butikkerne, udover at være et afsætningssted for nye varer, også fungerer som oplevelsescenter, serviceforretning for renovering, reparation, re-design og take-back-løsninger mv. Coronakrisen har lært os, at kunderne gerne vil handle lokalt, men kunden skal sættes i fokus. Det kan lyde som en kliche, men under coronakrisen formåede mange butikker at sætte kunderne i fokus på en ny måde og opfinde nye produkter, kommunikere gennem nye kanaler og etablere nye afsætningsmuligheder. Kunderne var mere end villige til at kvittere for indsatsen, og det skal vi bruge som afsæt for udviklingen af fremtidens detailhandel.

Krisen har været hård og ubarmhjertig for mange detailhandlere, men den har også vist, hvordan branchen kan arbejde sammen og finde løsninger på nye udfordringer. På bagkanten af krisen ser jeg frem til en dialog med branchens aktører om, hvordan vi skaber levende handelsbyer i fremtiden. Vi må få det bedste ud af situationen – vi må ikke lade en god krise gå til spilde.

Læs mere om arbejdet i citychefnetværket her: www.citychefer.dk.

Citychefnetværket består i øjeblikket af repræsentanter fra 44 byer: Aabenraa, Aalborg, Aars, Allerød, Brande, Bornholm, Billund, Esbjerg, Faaborg, Faaborg, Fredericia, Frederikshavn, Grenaa, Haderslev, Hedensted, Herning, Hillerød, Hirtshals, Hjørring, Hobro, Horsens, Ikast, Køge, Kolding, Lyngby, Middelfart, Nykøbing, Næstved, Randers, Ringkøbing, Silkeborg, Slagelse, Struer, Sønderborg, Svendborg, Varde, Vejen, Vejle, Viborg, Viborg, Vordingborg, Thisted, Tønder og Ølgod.