Gemt

Hjælp til coronaramte brancher skal komme hurtigt

14. august 2020

Den netop indgåede politiske aftale om genåbningens fase 4 er fornuftig. Dansk Erhverv understreger vigtigheden af, at øget støtte til ramte virksomheder kommer snarest.

Et flertal af Folketingets partier har nu indgået en politisk aftale om den fortsatte genåbning af Danmark. På grund af flere coronasmittede bliver en række planlagte lempelser udskudt.

”I Dansk Erhverv har vi fuld forståelse for, at det er nødvendigt at trykke på genåbningsbremsen, for stigningen af coronasmittede er bekymrende. Vi glæder os over, at seks-dages-reglen nu er fortid. Det er også en glimrende nyhed, at restauranter og barer må holde længere åbent, og vi kvitterer for, at det er aftalt, at der skal komme yderligere kompensation til de ramte brancher,” siger Brian Mikkelsen.

I aftaleteksten står der, at partierne er enige om at indlede forhandlinger henblik på at finde frem til kompensationsmodeller målrettet nattelivet og andre dele af erhvervslivet, der er lukket ved påbud.

”Det er godt, at der er enighed om, at der skal være yderligere kompensation, men det er vigtigt, at rammerne kommer på plads snart. At der hurtigst muligt laves en model, så de ramte virksomheder ved, hvad de kan regne med. Det er kun rimeligt, når de pågældende jo er ramt af restriktioner, der nærmest gør det umuligt at drive virksomhed. Dansk Erhverv bidrager naturligvis meget gerne til det arbejde,” siger Brian Mikkelsen.

Fælles kamp mod coronaen
Brian Mikkelsen peger på, at det er af yderste vigtighed, at hele Danmark nu står sammen og gør de rigtige ting, så smittespredningen igen bliver mindsket.

”Alle, og jeg mener alle, har en interesse i, at vi får coronaen helt under kontrol. Derfor er det nu, at vi alle skal give den en skalle med ansvarligheden og overholde de gode råd og vejledninger, som der findes. Det ville være frygteligt, hvis der kommer en runde to, hvor store dele af Danmark igen skal lukke ned. Så lad os nu vise hinanden, at vi kan klare det her, så vi snart kan komme endnu tættere på noget, der ligner normale tilstande til gavn for os alle,” siger Brian Mikkelsen.

Aftale om næste fase af en kontrolleret genåbning

På baggrund af rådgivning fra sundhedsmyndighederne er aftaleparterne enige om at forlænge dele af genåbningens fase 4, jf. Aftale om plan for genåbning af Danmark, til og med den 31. oktober 2020. Aftaleparterne noterer sig i den forbindelse følgende:

 • Uddannelsesinstitutioner og indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv., der indgår i fase 4, jf. Aftale om plan for genåbning af Danmark, er allerede genåbnet.
 • Statens Serum Institut (SSI) har bl.a. vurderet, at vi i Danmark er på en stigende epidemikurve med lokalt stigende samfundssmitte.
 • Statens Serum Institut (SSI) har den 6. august 2020 udarbejdet en kvalitativ risikovurdering af diskoteker, spillesteder og natteliv samt større forsamlinger.
 • Der arbejdes løbende på at optimere indsatsen og sikre tilstrækkelig kapacitet i forhold til test, smitteopsporing og isolation. I den forbindelse vil regeringen etablere yderligere en laboratoriefacilitet i Vestdanmark i regi af Testcenter Danmark med henblik på at reducere transport- og svartider for test. En klar målsætning er, at 80 pct. skal have adgang til COVID-19-test inden for 24 timer, og at 80 pct. får svar på test dagen efter, at testen er foretaget.
 • Smittetrykket varierer meget både geografisk og i forhold til forskellige befolkningsgrupper, og det skifter over tid. Myndighederne skal derfor have fokus på hurtigt at sætte målrettet ind over for smittekæder blandt særlige grupper, der på et givent tidspunkt fylder særligt i statistikkerne. Med henblik på at bryde 14. august 2020 2 smittekæderne udfører myndighederne målrettet oplysning, forebyggelse og risikobaserede stikprøvekontroller i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af, om sundhedsmyndighedernes opfordringer til selvisolation efterleves. Efterleves selvisolation ikke, kan der tages skridt til at isolere de smittede ved brug af påbud efter den gældende lovgivning.
 • Regeringen forventer, at brugen af mundbind i det danske samfund udbredes og gøres mere ensartet, og regeringen vil løbende have fokus på, at krav om mundbind kan udgøre en økonomisk udfordring for visse grupper.
 • Med henblik på at sikre, at smitteudbrud slås ned lokalt, vil der blive iværksat de nødvendige lokale tiltag, herunder i form af brug af mundbind, hjemmearbejde, nedlukning af samfundsaktiviteter og lignende. Et kriterium blandt flere for iværksættelsen af lokale tiltag er incidens over 20 pr. 100.000 inden for de sidste 7 dage. Lokale forhold skal i den forbindelse tages i betragtning.

Aftaleparterne er herefter enige om følgende:

 • Steder, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende (dvs. steder med få siddepladser, dansegulv osv.), skal holde lukket til og med den 31. oktober 2020. Hvis steder, der har været drevet som natklub mv., inden for de regler, der gælder på det pågældende område, kan ændre deres indretning og aktiviteter i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for restauranter, barer og lignende, kan de åbne på samme vilkår som disse.
 • Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lign. med bevilling hertil udvides til kl. 02.00, forudsat at man ikke lukker nye gæster ind efter kl. 23.00.
 • Forsamlingsforbuddet på 100 personer forlænges til og med den 31. oktober 2020, men aftaleparterne vil ved udgangen af september 2020 vurdere, om der er grundlag for at lempe forbuddet tidligere.
 • Forsamlingsforbuddet på 500 personer forlænges til og med den 31. oktober 2020.
 • Udendørs begravelser og bisættelser omfattes af et forsamlingsforbud på 200 personer.
 • Der er fastsat en række generelle krav med henblik på at mindske risikoen for smittespredning, herunder forsamlingsforbud og krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Disse krav skal som udgangspunkt fastholdes. Herudover er lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum, på nuværende tidspunkt lukket. Der er allerede åbnet for flere end 500 personer til stede ved superligafodbold. Erhvervsministeren og kulturministeren vil under inddragelse af de relevante sektorpartnerskaber og aftalepartierne se på, om der sundhedsmæssigt forsvarligt kan ske yderligere genåbning af spillesteder, professionel idræt og breddeidræt, kulturarrangementer, herunder teaterforestillinger, koncerter, biografforestillinger, tv-produktioner mv., konference- og messecentre og lignende.
 • Sektorpartnerskaberne opfordres til at gennemgå de fastsatte retningslinjer og tilpasse dem efter behov.

Ovenstående vil medføre, at dele af erhvervs-, kultur- og idrætslivet får bedre muligheder
for at vende tilbage til en mere normal hverdag. Omvendt medfører de fortsatte lukninger
og forsamlingsforbud mv., at andre dele af erhverv-, kultur- og idrætslivet bliver
ekstraordinært hårdt ramt.

I lyset heraf er aftaleparterne enige om at indlede forhandlinger, hvor det er
aftaleparternes politiske ambition at forbedre støtte til særligt hårdt ramte virksomheder
mv., herunder underleverandører, bl.a. ved relevante forlængelser. Det vil vedrøre
virksomheder, der er begrænset af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forsamlingsforbud (på 500 personer)
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Aftaleparterne er enige om, at så længe erhvervs-, kultur- og idrætsliv oplever disserestriktioner fra myndighederne som følge af COVID-19, vil der være behov for
kompensation til de berørte virksomheder.

Der tages forbehold for, at ordningerne kan statsstøttegodkendes. Den konkrete
udmøntning forhandles i Erhvervsministeriet med inddragelse af Kulturministeriet.

Partierne noterer sig, at regeringen vil se på mulighederne for at regionalisere
rejsevejledningerne, og at regeringen vil ophæve kravet til udenlandske turister om 6
overnatninger i Danmark. Regeringen vil som følge heraf sikre, at COVID-19-indsatsen
på grænsen løbende tilpasses, bl.a. af hensyn til trafikken fra grænselandet.

Læs hele aftaleteksten på justitsministeriet,dk: Aftale om næste fase af en kontrolleret genåbning

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef