Gemt

Der er nu 19.200 lønkompenserede jobs - og antallet vil stige yderligere

Foreløbige tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at der var knap 19.200 personer hjemsendt på lønkompensationsordningen i uge 34. Dermed fortsætter antallet af hjemsendte persomer på lønkompensationsordningen med stige, i takt med at ansøgningerne tikker ind

Nyhed

26. august 2020

Foreløbige tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at der var knap 19.200 personer hjemsendt på lønkompensationsordningen i uge 34. Dermed fortsætter antallet af hjemsendte personer på lønkompensationsordningen med stige, i takt med at ansøgningerne tikker ind. Vi må desværre nok berede os på, at antallet af personer på lønkompensationsordningen vil stige yderligere, da virksomhederne kan søge med tilbagevirkende kraft frem til d. 2. september. Jeg vil ikke blive overrasket hvis det endelige tal ender på omkring 25-30.000 personer.

Ny ledighedsbølge truer
Det betyder også, at der er et betydeligt antal personer, der står til at miste muligheden for lønkompensation, når ordningen ophører d. 29. august. Erfaringer fra tidligere viser, at det særligt er personer der arbejder i restauranter, hoteller og luftfartsbranchen, der i øjeblikket modtager lønkompensation.

Det er derfor bestemt heller ikke uden udfordringer, at lønkompensationsordningen ophører lørdag d. 29. august. Når ordningen ophører, vil mange virksomheder stå over for den svære vurdering, om de rent faktisk har et job på hånden, som deres medarbejdere kan vende tilbage til. Det er desværre langt fra tilfældet i mange af de hårdest ramte brancher. Jeg håber selvfølgelig på, at rigtig mange virksomheder har mulighed for igen at beskæftige de medarbejdere, der har været på lønkompensationsordningen. Men vi må desværre også sande, at de hårdeste ramte brancher inden for bl.a. turisme, luftfarten, hoteller, restauranter mv. fortsat er meget langt fra tidligere omsætningsniveauer.

Vi må derfor også berede os på, at september igen vil byde på en ny stigning i ledigheden. Hvor voldsom en ledighedsstigning vi står overfor, er svært at sige. Men med tanke på at op i mod 25-30.000 i øjeblikket kan være hjemsendt, så kan stigningen potentielt blive betydeligt. Til sammenligning er ledigheden i øjeblikket steget med 36.500 personer under coronakrisen.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil