Gemt

FDIH arbejder for fusion med Dansk Erhverv

10. august 2020

FDIH og Dansk Erhverv sigter efter en fusion, som vil skabe Danmarks stærkeste stemme for digital handel. FDIH’s bestyrelse er overbevist om, at fusionen giver større gennemslagskraft og flere fordele for FDIH’s medlemmer.

FDIH og Dansk Erhverv er blevet enige om udkast til en aftale, som lægger op til en fusion af de to organisationer. Det vil skabe Danmarks stærkeste stemme inden for digital handel. Nu er det op til FDIH’s medlemmer at godkende fusionen.

"Vi tror på, at vi både kan bevare FDIH-ånden og styrke dansk digital handel ved at fusionere med Dansk Erhverv. Derfor anbefaler vi et ja til fusion med Dansk Erhverv. Det giver simpelthen god mening at slå de to stærke organisationer sammen til dén stærkeste stemme for dansk digital handel,” siger FDIH’s bestyrelsesformand Anders Lindhardsen. 

FDIH og Dansk Erhverv har drøftet en fusion siden årsskiftet, og selvom det er en stor beslutning, så er det den logiske og rigtige udvikling efter flere års bofællesskab under samme tag i Børsbygningen og lejlighedsvis parløb i mange sager.

”Der er rigtig meget fornuft i at fusionere. Vi kender hinanden, og vi tror på, at vi sammen kan skabe udbytterige og innovative rammer for medlemmerne, så dansk handel samlet set fortsat kan vokse sig endnu stærkere og større,” siger Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen.

E-handelsbranchen er blevet voksen, og den vokser fortsat – ikke mindst under Corona-nedlukningen. Handlen bliver mere digital, og det påvirker forbrugernes adfærd, erhvervslivets udvikling og ikke mindst lovgivningen i EU. Dansk Erhverv og FDIH forholder sig til de samme udfordringer om medlemmernes vilkår, både nationalt og globalt om alt fra forbrugerbeskyttelse over global konkurrence til moms, porto og bæredygtighed.

”Vi har tænkt meget over, om fusionen vil give mening og værdi for FDIH's medlemmer. Det mener vi, at den i allerhøjeste grad gør. Dansk Erhverv kan bruge FDIH’s viden og ekspertise om det forretningsnære til at servicere medlemmerne. Og FDIH’s medlemmer får glæde af Dansk Erhvervs politiske gennemslagskraft og rådgivningstilbud på en række områder, som FDIH ikke kan tilbyde herunder det ansættelsesretlige,” forklarer Niels Ralund, direktør i FDIH.

Hvis FDIH’s medlemmer stemmer ja til fusionen, forvandles FDIH til Dansk Erhverv Digital Handel med Niels Ralund som e-handelsdirektør. FDIH's medlemsvirksomheder får alt det i Dansk Erhverv, som de plejer at få i FDIH. Analyser, nyheder, events, guides, juridisk sparring. Det hele følger med - inklusive medarbejderne i FDIH.

FDIH’s medlemmer skal tage beslutning om fusionen på en generalforsamling den 22. september.

Om FDIH

FDIH – Foreningen for Dansk Internethandel - arbejder for styrke vilkårene for internethandel i Danmark og internationalt. Det er den toneangivende danske organisation for e-handelsvirksomheder og deres leverandører.

FDIH står for den årlige e-handelsanalyse, som er Danmarks største analyse om danskernes adfærd på nettet, og vi uddeler hvert år den prestigefyldte E-handelspris.

FDIH blev stiftet i 1997, og i 2012 var FDIH sammen med søsterorganisationer i Frankrig og Holland initiativtager til stiftelsen af Ecommerce Europe, der varetager e-handlens interesser over for EU. Direktør Niels Ralund har plads i Ecommerce Europes Executive Committee.

FDIH har godt 1000 medlemmer, og sekretariatet beskæftiger knap 20 personer.