Gemt

Forlængelse af midlertidige lempelser ved import af fødevarer

24. august 2020

EU-Kommissionen har forlænget en del af de midlertidige foranstaltninger, der blev iværksat som følge af Covid-19-pandemien. Blandt andet er muligheden for at anvende kopier af importcertifikater blevet forlænget.

Som følge af Covid-19-pandemien har importører af fødevarer fra tredjelande oplevet problemer med at få fat i de originale certifikater og andre dokumenter, der kræves fremvist ved grænsekontrollen.

Derfor udsendte Kommissionen i slutningen af marts en forordning (2020/466), der midlertidigt lempede kravene til dokumentation ved import af fødevarer. Denne forordning er nu blevet forlænget frem til den 1. oktober 2020. Forlængelsen fremgår af Kommissionens gennemførselsforordning 2020/1087.

Læs Kommissionens forordninger her: Forordning 2020/466 og Forordning 2020/1087.

Det betyder, at Fødevarestyrelsen fortsat undtagelsesvist kan acceptere at foretage grænsekontrol på grundlag af:

  • Enten certifikater oprettet i TRACES af tredjelandets myndigheder, uanset at disse endnu ikke kan underskrives elektronisk, forudsat at originalen fremsendes så hurtigt som muligt,
  • eller indscannede udgaver af det udstedte certifikat, forudsat at originalen fremsendes så hurtigt som muligt.

Læs mere i Dansk Erhvervs tidligere nyhed om emnet: Originale certifikater fra tredjelande til brug for grænsekontrol.

Kontakt

Handel

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer