Gemt

Genåbningen er under pres: Vi skal holde fast i god adfærd

07. august 2020

I næste uge mødes partilederne for at drøfte fase 4 af genåbningen af Danmark efter corona-krisen. Med den seneste udvikling i smittetallene, bliver den sidste fase af genåbningen bremset. Dansk Erhverv opfordrer blandt andet til, at hjælpepakkerne forlænges for de brancher, der stadig er stærkt påvirkede af coronakrisen på grund af påbud eller stramme restriktioner, og at seksdagesreglen udfases.  


Derudover appellerer Dansk Erhverv til, at vi som samfund holder fast i den gode adfærd med blandt andet afstand og afspritning, så vi ikke risikerer at tabe det hele på gulvet:  
 
”I Danmark har vi generelt været gode til at følge retningslinjer og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, men nu ser vi tendenser til, at disciplinen smuldrer. Vi er så langt fra ude af farezonen endnu, og det er vigtigere end nogensinde, at vi alle holder afstand, spritter hænderne af og bærer maske, hvor der opfordres til dette,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.  
 
”Hvis vi glemmer de gode takter og adfærd derhjemme og i det offentlige rum, så risikerer vi at skulle starte forfra igen. Det vil være katastrofalt for vores økonomi – og ikke mindst risikerer vi at gamble med folkesundheden. Lad os vise hinanden, at vi sammen kan kæmpe os ud af krisen,” siger Brian Mikkelsen og sender samtidig en appel om, at erhvervslivet får klare meldinger i forbindelse med de kommende politiske forhandlinger.  
 
Flere brancher har brug for forlængelse af hjælpepakker 
Blandt andet nattelivet, spillesteder, oplevelse- og konferencebranchen, AV-branchen, turismebranchen (herunder hoteller, restauranter, rejsebureaubranchen, biludlejning, turistbusser, incoming mv.),  lufthavnene og flere eksportvirksomheder er fortsat stærkt påvirkede af coronakrisen på grund af påbud eller stramme restriktioner. Dansk Erhverv mener, at der er brug for forlængelse af hjælpepakker og en forbedret kompensationsmodel for disse brancher.  
 
Samtidig er der fortsat brug for et opgør med seksdagesreglen, der er til stor gene for især turismen i de større byer.  
 
”Der forventes desværre ikke mange turister resten af året, men det er et unødigt handicap for de danske hoteller og resten af branchen, at man skal booke minimum seks overnatninger for at besøge Danmark,” siger Brian Mikkelsen.   
 

Dansk Erhvervs foreslår ifm. genåbningsfase 4:

 • At der laves en plan for fremtidig genåbning samt en forlængelse af hjælpepakker til specifikke brancher. Det vil blandt andet dreje sig om nattelivet, spillesteder, oplevelse-, og konferencebranchen, AV-branchen, turismebranchen (herunder hoteller, restauranter, rejsebureaubranchen, biludlejning, turistbusser, incoming mv.) og lufthavne.  

 • At seksdagesreglen fjernes. 

 • At lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for faste omkostninger bliver forlænget på månedsbasis for de brancher, der fortsat ikke må åbne eller er underlagt så stramme restriktioner, at det er umuligt at drive en rentabel virksomhed.  

 • At der gives særlig kompensation til de dele af nattelivet, der forbliver lukket ved påbud.  

 • At den uudnyttede ramme for hjælpepakker, der udløber i slutningen af august, videreføres som en buffer til efteråret og reserveres til fortsat at håndtere coronakrisen for virksomheder og danske arbejdspladser.  

 • At der laves en forbedret kompensationsmodel med: 

  - Et højere loft over maksimal støtte.

  - Mulighed for støtte, hvis ens drift er stærkt begrænset af coronarelaterede retningslinjer, som   eksempelvis areal-krav, forsamlingsforbud, seksdages regel, rejsevejledninger og afstandskrav. 

  - Virksomheder omfattet af disse væsentlige kapacitetsbegrænsninger bør kunne få del i ordningen, hvis de har et omsætningstab på minimum 35%. 

 • At der sættes fuld fokus på hygiejne-rådene og folkeoplysning, så vi minder hinanden om, at vi skal huske at holde afstand og spritte af mv. 
   
 • At der nedsættes et udvalg af eksperter, politikere og organisationer, der kan udarbejde en model, som giver åbenhed om de betingelser, der skal være opfyldt for en yderligere genåbning. 

 • At der laves en model, der efter smittetryk justerer ned på restriktioner og krav, samt at der laves en plan for udfasning af corona-relaterede særkrav.  

Kontakt os

Kommunikation

Louise Jaaks Sletting

Underdirektør