Gemt

Dansk Erhverv står klar til at modtage input fra trængte eksportvirksomheder

12. august 2020

8 såkaldte genstartsteams skal i løbet af kort tid komme med anbefalinger til udmøntningen af eksportpakken, der skal støtte danske virksomheder med markant faldende afsætning i udlandet

 

Som konsekvens af corona-krisen og udsigten til et voldsomt fald i dansk eksport i 2020 vedtog regeringen og Folketingets partier en stor eksportpakke før sommerferien til en værdi af 500 millioner kr.

Det er hensigten, at midlerne skal ud at arbejde allerede i år til gavn for danske eksportører, som oplever markante fald i deres udenlandske afsætning som følge af COVID 19. Regeringen har derfor nedsat i alt 8 såkaldte genstartsteams for dansk eksport med henblik på udmøntningen af pakken. Dansk Erhverv deltager i alle 8 teams, som er opdelt efter følgende sektorer:

  • Produktionsvirksomheder og grøn teknologi
  • Det Blå Danmark
  • Mode og tekstil
  • Turisme og oplevelsesøkonomi
  • Luftfart
  • Life Science
  • Fødevaresektoren
  • Små og mellemstore virksomheder.

 

”Arbejdet i de 8 teams ventes at skride hurtigt frem. Det vil være særdeles nyttigt for Dansk Erhverv i denne proces at modtage så mange konkrete oplysninger og praktiske erfaringer ude fra danske eksportvirksomheder som muligt,” siger Michael Bremerskov Jensen, Dansk Erhvervs fagchef for international handel, og fortsætter:

”Det vil gøre det muligt for os at bibringe drøftelserne i de forskellige teams øget realisme og forhåbentlig gøre resultatet af drøftelserne så praktisk anvendeligt og tilgængeligt for de danske eksporterhverv som muligt. Vi vil selvsagt behandle eventuel virksomhedsfølsom information med den fornødne diskretion.”

Det forventes, at de enkelte genstartsteams vil levere input og anbefalinger til de politiske forhandlinger om udmøntningen af eksportpakken, der vil begynde i løbet af efteråret.

For yderligere information om de 8 genstartsteams og for virksomhedsdata eller anden input kan man kontakte Michael Bremerskov Jensen via  mje@danskerhverv.dk eller telefon 3175 2400.

Kontakt os

EU og International

Michael Bremerskov Jensen

Fagchef for international handel
Medarbejderprofil