Gemt

Små virksomheder med ufaglært arbejdskraft har flest på lønkompensation

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at 3.563 virksomheder i øjeblikket modtager lønkompensation for 19.200 jobs.

Nyhed

28. august 2020

Det svarer til 2,5% af samtlige virksomheder med ansatte i den private sektor. Der er dog reelt flere der i øjeblikket er hjemsendt fra deres arbejde. Ikke alle ansøgninger er endnu færdigbehandlede og virksomhederne kan dertil ansøge med tilbagevirkende kraft helt frem til d. 20. september. Erfaringerne fra de tidligere ansøgningsrunder viser, at især store virksomheder har ansøgt relativt sent i perioden. Jeg vil derfor heller ikke blive overrasket, hvis virksomhederne reelt har hjemsendt i omegnen af 30.000 personer i øjeblikket. Det er altså et anseeligt antal personer, der nu står til at miste muligheden for lønkompensation når ordningen ophører i morgen lørdag. Til sammenligning er ledigheden under coronakrisen foreløbigt steget med 35.000 personer.

Hoteller, rejsebureauer og kultur er de flittigste brugere af ordningen
Freagens tal løfter også sløret for hvilke brancher og faggrupper, der primært benytter lønkompensationsordningen i øjeblikket. Ikke overraskende er det primært hoteller og restauranter, rejsebureauer, samt kultur og fritid, hvor der i øjeblikket er den største andel af lønkompenserede jobs. Konkret er 3,3% af de beskæftigede i hotel- og restaurationsbranchen i øjeblikket lønkompenseret. Det svarer til 3.591 jobs. Herefter følger kultur og fritid, hvor 1,8% af de beskæftigede er på lønkompensationsordningen, svarende til 720 personer. For rejsebureauerne gælder det at 1,7% i øjeblikket er hjemsendt, svarende til 2.071 personer.

Overvægt af små virksomheder
Det springer dertil i øjnene, at det særligt er de mindre virksomheder, der fortsat i høj grad gør brug af lønkompensationsordningen. Konkret er 6 ud af 10 af de lønkompenserede personer ansat i virksomheder med mindre end 20 fuldtidsansatte. En del af forklaringen kan være at de store virksomheder ansøger relativ sendt i perioden. Andelen af mindre virksomheder er dog så stor, at der tegner sig et klart billede af at det særligt er de små og mellemstore virksomheder, der i øjeblikket benytter sig af lønkompensationsordningen.

Stor andel af ufaglærte og personer under praktikforløb modtager lønkompensation
Der er særligt tale om ufaglærte personer (38%) og personer under et erhvervsrettet praktikforløb (32%), der modtager lønkompensation i øjeblikket. Men de højere uddannelse er også ramt, hvor de mellemlange og lange uddannelse tegner sig for hhv. 9% og 7% af de lønkompenserede jobs.

Flere mænd end kvinder modtager lønkompensation
Noget bemærkelsesværdigt er der også en tydelig overvægt af mænd i ordningen. Konkret tegner mænd sig for 60% af de lønkompenserede jobs i øjeblikket.

Ledigheden vil stige
Det er bestemt ikke uden udfordringer, at et stort antal danskere fra de hårdest ramte brancher nu igen skal ud og forsøge at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. De vil desværre i flere tilfælde ikke have et job at finde tilbage til, da deres gamle arbejdsplads fortsat er hårdt ramt af coronakrisen.

Set med de mere positive briller, så er antallet af ledige jobopslag dog igen steget til et niveau, der ligger tæt på niveauet fra før coronakrisen ramte. Men det kræver i de fleste tilfælde, at man som jobsøgende skal skifte branche eller søge job i andre landsdele. Det er en proces, der normalt tager tid.

Der er derfor i min optik også udsigt til at ledigheden igen vil stige mere mærkbart hen over efteråret. Fredagens tal viser, at stigningen i ledigheden særligt vil ramme de mindre virksomheder inden for oplevelseserhvervene hårdt. Der vil dertil også være en overvægt af særligt ufaglærte, der vil miste deres arbejde.

Behov for nye målrettede hjælpepakker
Det er derfor også uhyre vigtigt, at man fra politiske side fortsat holder hånden under de virksomheder og leverandører, der er ramt af restriktioner i forbindelse med virusudbruddet. Dertil bør politikerne allerede nu have nye hjælpepakker klar i skuffen, hvis smitten igen kommer ud af kontrol og det bliver nødvendigt at lukke ned for hele eller dele af samfundet. Det er uhyre vigtigt, at den politiske reaktion kommer hurtigt og resolut, hvis vi skal undgå de helt store økonomiske skadevirkninger af et eventuelt nyt smitteudbrud.

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil