Gemt

Udbetaling af tre ugers indefrosne feriepenge

18. august 2020

Lovforslaget om udbetaling af tre ugers indefrosne feriepenge er nu vedtaget i Folketinget.

Hermed er det afklaret, at udbetalingen bliver frivillig på baggrund af ansøgning fra den enkelte medarbejder. Ligeledes er det afklaret, at virksomhederne fortsat skal opgøre og eventuelt indbetale de indefrosne feriepenge efter de nuværende regler. Det bliver Lønmodtagernes Feriemidler, der kommer til at forestå udbetalingen til oktober.

Den nugældende ordning
Overgangen til den nye ferielov per 1. september 2020 indebærer, at feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses i en ny fond. Medarbejderne kan efter overgangsreglerne til den nye ferielov få pengene udbetalt, når vedkommende når folkepensionsalderen mv., og arbejdsgiverne vil så blive afkrævet pengene af fonden, efterhånden som medarbejderne når folkepensionsalderen mv.

Lovforslagets hovedindhold
For at skabe vækst i samfundet efter Covid-19-nedlukningen fremsatte regeringen den 11. august 2020 forslaget til den nye lov, der vil bevirke, at medarbejdernes udbetalingstidspunkt for tre ugers feriemidler optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 fremrykkes til perioden mellem oktober og december 2020.

Det er den enkelte medarbejder, der vælger, om man ønsker at ansøge om at få feriepengene udbetalt tidligere. Hvis der ansøges om feriepengene, vil alle tre uger blive udbetalt. Der kan ikke laves delansøgninger. Ved udbetaling vil der ske beskatning af feriemidlerne med medarbejderens gældende skattesats.

Medarbejderen kan også vælge at lade feriepengene stå i fonden og få dem udbetalt efter de almindelige regler, typisk ved folkepensionsalderen.

Som nævnt ovenfor er det Lønmodtagernes Feriemidler, der kommer til at stå for udbetalingen. Det sker ud fra de allerede foretagne indberetninger til e-indkomst.

Arbejdsgiveren involveres ikke i den tidligere udbetaling
Uanset hvad medarbejderen vælger, vil virksomhedens rettigheder og pligter være de samme og dermed følge overgangsreglerne til den nye ferielov.

Det betyder helt konkret, at virksomheden fortsat senest den 31. december 2020 skal indberette feriegodtgørelse optjent i perioden mellem den 1. september 2019 til 31. august 2020 til Lønmodtagernes Feriemidler. Virksomheden skal samtidig beslutte, om feriemidlerne ønskes afregnet til fonden, eller om virksomheden ønsker, at feriemidlerne skal forblive i virksomheden, indtil den enkelte medarbejder når folkepensionsalderen mv.

Dansk Erhverv vurderer
Dansk Erhverv er tilfreds med, at arbejdsgiverens betalingstidspunkt ikke fremrykkes, og at der ikke blev indført en ekstra indberetningspligt for arbejdsgiverne.

Kontakt os