Gemt

Ambitiøst EU-forslag vil stramme reglerne for digitale platforme

17. december 2020

Margrethe Vestager står i spidsen for et omfattende forslag, der vil stramme reglerne for platforme som Amazon, Google, Facebook m.fl. Målet er fair konkurrence og at sørge for, at det, der er ulovligt offline, også bliver det online. Dansk Erhverv er positiv, men peger på et stort hul i.f.t. produktsikkerhed.

Efter lang tids forarbejde fremlagde EU-Kommissionen den 15. december to omfattende forslag, der skal regulere digitale platforme, nemlig forslaget om den såkaldte ”Digital Services Act” og ”Digital Markets Act”. Den første har til formål at regulere, hvilket ansvar platformene skal have, den sidste at sætte ind overfor urimelig praksis fra de platforme, som er så store, at de får en ”gatekeeper” rolle.

Digital Services Act og platformsansvar
Forslaget om en Digital Services Act, eller DSA, skal afløse e-handelsdirektivet fra 2000. Da det blev til, fandtes hverken Facebook eller Google. E-handelsdirektivet siger, at platforme, som alene fungerer som tekniske formidlere er undtaget for ansvar. Mange af de store tech-giganter har udlagt det sådan, at platforme per automatik er undtaget for ansvar. Det vil EU-Kommissionen gøre op med. Dem, der kun stiller teknisk infrastruktur til rådighed som f.eks. teleselskaberne, vil stadig være ansvarsfri, men for de øvrige stilles en række krav.

De skal bl.a. forpligtes til at fjerne ulovligt indhold og ulovlige varer. Der skal være gennemsigtighed om online annoncer og algoritmer, så f.eks. online markedspladser ikke kan booste deres egne produkter frem for de andre brands, der er til salg hos dem. Online markedspladser skal kende identiteten og have kontaktdata på deres sælgere. Samtidig skal der indføres et nyt håndhævelsessystem, som også indebærer at de store platforme skal give forskere adgang til deres data og bøder på op til 10 pct. af omsætningen, hvis reglerne overtrædes.

Dansk Erhverv arbejder for fair og lige konkurrence og har haft stor fokus på at få gjort noget ved den skævvridende konkurrence fra online markedspladser som Amazon, Wish, AliExpress m.fl. Det er derfor positivt, at da Margrethe Vestager præsenterede forslaget, var det med en bemærkning om, at det skal være lige så sikkert at handle online som i den fysiske verden og at alle virksomheder i Europa skal kunne konkurrere fair og frit online.

”Vi har hele tiden sagt, at online markedspladser som Amazon, Wish, AliExpress m.fl. ikke kan påberåbe sig at være ansvarsfri og undlade at efterleve forbrugerbeskyttelsesreglerne, blot fordi de er platforme. Det giver DSA’en os nu ret i, og det er positivt” siger Lone Rasmussen, markedschef i Dansk Erhverv.

Online markedspladser kan fortsat sælge ulovlige varer
Det er et grundlæggende princip, at forbrugerne skal kunne handle trygt i det indre marked. Hvis en importør henter fysiske produkter ind i EU fra tredjelande som f.eks. Kina, har de importøransvar. Det er importøren, der har ansvar for at sikre, at produkterne lever op til europæiske krav. Der er dog et alvorligt hul i reglerne, som desværre ikke lukkes.

”I dag er platformene ikke omfattet af reglerne for importøransvar, og det bliver de heller ikke med DSA’en. De store online markedspladser Amazon, Alibaba, Wish m.fl. har milliarder af produkter fra sælgere i tredjelande til salg, hvor ingen i EU står på mål for produktsikkerheden. Vi har ledt i udspillet, men kan ikke se, at der lægges op til at give digitale platforme importøransvar – og der lægges heller ikke op til at justere på de gældende regler om produktsikkerhed for at undgå denne omgåelsesmulighed. Det er uholdbart,” siger Betina Schiønning, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Forslaget lægger op til, at platformene skal være hurtigere til at fjerne ulovligt indhold, hvis de bliver gjort opmærksom på det. Men det er ikke tilstrækkeligt i.f.t. salg af fysiske varer og produktsikkerhed.
”Markedspladserne skal slet ikke have lov til hverken at sælge eller formidle salg af ulovlige varer, når hele forudsætningen for at bringe et produkt på markedet er, at man har sikret lovligheden FØR det sælges. Det er jo ikke meningen, at forbrugerne hverken skal være compliance-funktion eller forsøgskaniner,” siger Betina Schiønning.

Dansk Erhverv vil arbejde for at lukket hullet, så onlinemarkedspladser får importøransvar for de varer på deres platform, der kommer fra tredjelande, og dermed får et ansvar for de ulovlige og farlige produkter, der kommer til EU’s forbrugere gennem deres platform. Helt på linje med det ansvar, som sædvanlige online og fysiske butikker i EU allerede er omfattet af.

Særlige krav til de helt store platforme
Nogle platforme er blevet så store, at de kan fastsætte deres helt egne regler, som ikke altid er helt fair, påpeger Kommissionen. Det gælder f.eks. online markedspladser, som bruger den indsamlede viden om kunder og deres købemønstre til at udvikle egne produkter, som udkonkurrerer de mindre virksomheder på deres markedsplads.

Platforme som er så store og magtfulde, at de reelt fungerer som gatekeepers, skal derfor underlægges særlige krav om bl.a. datadeling. Overtrædes reglerne kan det udløse bøder på op til 10 pct. af omsætningen.

Håndhævelse
Udspillet stiller en lang række krav for at sikre håndhævelsen, herunder skal der opbygges et helt nyt system af digitale service koordinatorer. Dansk Erhverv er ved at læse sig ind på de nærmere detaljer.
”Vi lægger stor vægt på håndhævelse, men finder det umiddelbart betænkeligt, hvis konsekvensen bliver, at digitale virksomheder skal tvinges til at dele deres forretningshemmeligheder, hvilket data og algoritmer er. Der skal findes en balanceret løsning”, siger Lone Rasmussen.

Næste skridt
Forslaget skal nu behandles af regeringerne, og der må forventes stor interesse for det. Internationale medier beretter, at de amerikanske tech-giganter har brugt over 140 mio. kr. på lobbyisme i Bruxelles for at påvirke forslaget.

Dansk Erhverv har arbejdet intenst med forslaget og glæder os over, at der på flere punkter er blevet lyttet. Vi fortsætter indsatsen for at sikre fair og lige konkurrencevilkår i den videre proces.

Se EU-Kommissionens pressemeddelelse og forslag

Kontakt

Handel

Betina Schiønning

Chefkonsulent