; ;
Gemt

Ændrede krav ved import af sammensatte produkter

08. december 2020

Fra april 2021 gælder der nye regler vedrørende import af sammensatte produkter i kraft. En af de større ændringer i forhold til tidligere er, at sammensatte produkter ikke længere skal til kontrol på grænsekontrolsteder ved import, i stedet skal der foreligge en importørerklæring for hver sending.

I april 2021 træder tre opdaterede forordninger i kraft, som på forskellig måde regulerer importen af sammensatte produkter. Ændringerne betyder bl.a. at sammensatte produkter ikke længere skal kontrolleres ved grænsen inden import, men i stedet skal der foreligge en importørerklæring for disse.

Ændring af artikel 12, 13 og 14 i forordning nr. 2019/625
En række yderligere sammensatte produkter bliver omfattet af bestemmelserne i forordningen.

Der tilføjes krav om sundhedscertifikater for visse af de sammensatte produkter og specificerer, hvilke andre sammensatte produkter der skal ledsages af en privaterklæring udfærdiget af importøren.

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625

Ny model for certifikat og model for privaterklæring
En opdateret model for certifikat skal anvendes ved indførsel af visse sammensatte produkter.

Ny liste over sammensatte produkter undtaget fra offentlig kontrol på et grænsekontrolsted
I en opdateret forordning fastsættes forudsætningerne for, at sammensatte produkter kan undtages fra offentlig kontrol på et grænsekontrolsted i forbindelse med indførsel. En liste over de relevante sammensatte produkter angivet ved deres HS-koder vil fremgå af forordningens bilag.

Krav til oprindelse af de animalske ingredienser i sammensatte produkter
Ethvert forarbejdet animalsk produkt, der indgår som ingrediens i et sammensat produkt, skal være fremstillet i en godkendt og listet tredjelandsvirksomhed for pågældende produkt eller i en medlemsstatsvirksomhed.

Krav til oprindelsestredjeland for sammensatte produkter
Sammensatte produkter, som skal transporteres og opbevares på køl eller frost, skal have oprindelse i et tredjeland, som er godkendt til eksport af samtlige indgående animalske ingredienser i henhold til de respektive lister over godkendte tredjelande for kødprodukter, mælkeprodukter, fiskevarer, ægprodukter samt restkoncentrationer af veterinære lægemidler mm.

Sammensatte produkter, som ikke skal transporteres og opbevares på køl eller frost, og som indeholder forarbejdet kød uanset mængde, skal have oprindelse i et tredjeland, som er godkendt til eksport af de indgående kødprodukter i henhold til listen over godkendte tredjelande for kødprodukter samt restkoncentrationer af veterinære lægemidler mm.

Sammensatte produkter, som ikke skal transporteres og opbevares på køl eller frost, og som ikke indeholder forarbejdet kød, skal have oprindelse i et tredjeland, som er godkendt til eksport i henhold til de respektive lister over godkendte tredjelande for kødprodukter, mælkeprodukter, fiskevarer, ægprodukter samt restkoncentrationer af veterinære lægemidler mm. Dette gælder for alle sammensatte produkter med indhold af et forarbejdet animalsk produkt, som forordning 853/2004 (hygiejneforordning for animalske fødevarer) fastsætter krav for i bilag III.

Krav til ledsagedokument
Sammensatte produkter skal ledsages af et certifikat udstedt af tredjelandets myndigheder. En model for dette certifikat offentliggøres af Kommissionen.

Sammensatte produkter hvor det forarbejdede produkt af kød består af gelatine, kollagen eller højt forarbejdede produkter samt sammensatte produkter, som ikke skal transporteres og opbevares på køl eller frost, og som ikke indeholder forarbejdet kød skal ’ledsages’ af en privat erklæring, som skal udfærdiges og underskrives af importøren i EU.

Krav til offentlig kontrol af sammensatte produkter
Sammensatte produkter beskrevet skal som udgangspunkt til grænsekontrol. Der er dog vedtaget en liste over sammensatte produkter, som trods det generelle princip er undtaget fra kravet om grænsekontrol ved indførsel. Disse produkter er specificeret ved deres toldkode.

Kontakt

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer