Gemt

Er arbejdsgiverbetalte mundbind og coronatest skattefrie?

22. december 2020

Skattestyrelsen har netop sendt et styresignal i høring. Styresignalet fastlægger den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte mundbind og coronatest.


Af forslaget til styresignal fremgår det, at arbejdsgiverbetalte mundbind og coronatest ofte vil være skattefrie for medarbejderne:

Når arbejdsgiver af hensyn til virksomhedens drift kræver, at medarbejderen bliver testet, er testen konkret arbejdsmæssigt begrundet, og derfor ikke skattepligtig for medarbejderen. En arbejdsgiverbetalt corona-test er i andre tilfælde som udgangspunkt omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.200 kr. pr. år, og vil derfor også være skattefri, hvis medarbejderen samlet set ligger under bagatelgrænsen.

Arbejdsgiverbetalte mundbind, som medarbejderen bruger ved arbejdet, er skattefri. Hvis medarbejderen får mundbind til privat brug - herunder transporten mellem hjem og arbejde - vil det som udgangspunkt være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.200 kr. pr. år. Under visse betingelser kan arbejdsgiverbetalt mundbind være omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder på 6.300 kr. pr. år.

Læs mere her: Skat.dk: Udkast til styresignal om arbejdsgiverbetalt corona-test og arbejdsgiverbetalt mundbind - fastlæggelse af praksis

Kontakt os

Politik og Analyse

Jacob Ravn

Souschef pol-analyse og Skattepolitisk chef
Medarbejderprofil