Gemt

Fødevarekontaktmaterialer af bambus og melaminplast

01. december 2020

Som Dansk Erhverv orienterede om i september, er fødevarekontaktmaterialer (fx kopper og tallerkner) af bambus og plast ikke lovlige. Dette skyldes ikke, at produkterne er sundhedsskadelige, men derimod fordi bambus ikke er godkendt som tilsætningsstof til plast.

I efteråret meldte Fødevarestyrelsen ud, at fødevarekontaktmaterialer af bambus og plast (fx kopper og tallerkner) ikke er lovlige. Baggrunden for det var, at den Europæiske Fødevaresikkerheds Autoritet (EFSA) har vurderet, at bambusfibre ikke hører ind under det tilladte tilsætningsstof træ, som ifølge plastforordningens bilag I, må blandes med plast. EFSA har konkluderet, at bambus er en græsart og ikke træ. Det betyder, at fødevarekontaktmaterialer - der består af en blanding af bambus og plast - ikke er og aldrig har været tilladte i henhold til plastforordningen. Ikke desto mindre, har denne type produkter været på markedet i EU i mange år.

Det er altså ikke en ny miljø- eller sundhedsmæssig vurdering, der ligger til grund for myndighedernes forbud, men en teknikalitet i lovgivningen, som tilsyneladende af forskellige årsager har været misforstået/overset af alle interessenter, herunder myndighederne gennem flere år. Da produkterne ikke er sundhedsskadelige, kan Fødevarestyrelsen ikke kræve en tilbagetrækning af produkter på markedet, i alle led. Hvis de finder fødevarekontaktmaterialer af bambus og plast i deres almindelige kontrol, vil de gøre virksomheden opmærksom på, at produkterne er ulovlige, og pålægge virksomheden at stoppe salget, uden pligt til at underrette aftagere.

Fødevarekontaktmaterialer af plast skal overholde reglerne i EU’s plastforordning (10/2011). I forordningen er der bl.a. krav om, at alle plastmaterialer skal overholde en række specifikke og samlede migrationsgrænser, for på den måde at sikre, at der ikke sker overførsel af skadelige stoffer fra materialet til fødevaren. Derfor er fødevarekontaktmaterialer af bambus og plast også testet negative for migration af skadelige stoffer, og er derfor ikke sundhedsskadelige ved korrekt brug.

Fødevarestyrelsens har derfor udarbejdet et faktaark om bambus i fødevarekontaktmaterialer af plast, som du finder via dette link.

Læs også Dansk Erhvervs tidligere artikel: Tallerkner, kopper og lignende af bambus-melamin er ikke tilladt.

Kontakt os

Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Chefkonsulent