Gemt

Hvis folketingsvalget var et klimavalg, bliver kommunalvalget et erhvervsvalg

16. december 2020

Hvis kommunerne skal kunne levere på de store forventninger til den grønne omstilling, bliver det nødvendigt at styrke samarbejdet med det private erhvervsliv.

Med mindre end et år til kommunalvalget er de politiske partier i landets kommuner så småt ved at få deres borgmesterkandidater og kandidatlister på plads. Allerede nu raser debatten om, hvordan kommunerne fortsat kan leve op til et tilfredsstillende serviceniveau. En opgave, der ikke blev mindre udfordrende, efter Finansminister Nicolai Wammen i begyndelsen af november valgte at nedjustere forventningerne til det kommende års økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Men borgerne forventer stadig resultater. Og skal de leveres, kræver det, at kommunerne slipper berøringsangsten og tør invitere de private virksomheder med ind i samarbejdet.

Den grønne omstilling er en lokal sag
I oktober havde Dansk Erhverv besøg af CONCITOs direktør Christian Ibsen i vores podcast ”Eksperten på ærten”. Her efterlyste Ibsen, at man i det offentlige tager ledelsesmæssigt ansvar for at drive den grønne omstilling. Derfor så vi med stor forventning på regeringens udspil til en fællesoffentlig indkøbsstrategi. Debatten om strategien blev dog hurtigt renset for politisk indhold og kom i stedet til at handle om antallet af kødfrie dage i offentlige kantiner. Et ærgerligt resultat, da debatten i stedet burde have handlet om kommunernes fravær i den fællesoffentlige indkøbsstrategi.

Kommunernes indkøb udgør en gigantisk økonomisk muskel, som kan være med til aktivt at drive udviklingen på det grønne område. Derfor håber vi i Dansk Erhverv, at kommunalpolitikere over hele landet vil være med til at gøre den grønne omstilling til et lokalt anliggende, så debatten ikke blot forbliver på nationalt niveau. For den enkelte kommune kan gøre en stor forskel - både lokalt, men også som inspiration for landets øvrige kommuner.

Innovative udbudsformer giver innovative produkter
Samtidig er der behov for et politisk fokus på at turde stille krav til innovation og fleksibilitet, når kommunen udbyder opgaver. Det så vi i forbindelse med Frederiksberg Kommunes indkøb af nye regnvejrsløsninger til klimasikring, hvor kommunen gennem markedsdialog og med målrettede grønne krav til private leverandører endte med et nyt og effektivt produkt, der end ikke var opfundet, da kommunen besluttede sig for at lave udbuddet.

Modellen fungerede ved, at der blev valgt to konsortier af private virksomheder, som løbende udviklede og testede de to løsninger, så produktet blev skræddersyet efter kommunens behov. Udbuddet var så stor en succes, at det i 2019 vandt prisen for årets udbud på konferencen Procure+ Awards i Stavanger.

Forløbet bekræfter, at den enkelte kommune ved at stille grønne krav til private leverandører, kan gøre en stor forskel i den grønne omstilling. Det kræver blot, at byrådene tør sætte emnet på dagsordenen.

Vær ikke bange for at stille krav
Og der er ingen tvivl om, at markedet er klar til at håndtere stigende grønne krav. Faktisk svarede 74 procent af Dansk Erhvervs medlemmer i en medlemsundersøgelse, at de gerne vil have stillet grønne krav, men desværre tøver det offentlige med at bruge dem som konkurrenceparameter. Med grønne krav kan kommunerne ellers bevæge sig væk fra rigide indkøbsmetoder, hvor der jagtes tvivlsomme og kortsigtede prisgevinster gennem store indkøbsfællesskaber, og i stedet tilpasse udbuddene og indkøbene til kommunens individuelle behov.

I Dansk Erhverv håber vi, at erhvervslivet vil blive set som en afgørende del af løsningen på den grønne omstilling, når borgmester- og byrådskandidater og hele landet skal diskutere grøn omstilling på lokalt niveau til kommunalvalget. Når politikerne vil have kommunen til at gøre en forskel, er det erhvervslivet, der skal levere de rette, grønne produkter, og skal de foldes ud, kræver det blot, at der udvises politisk mod til at stille de rette krav, der kan være med til at reducere udledningerne i kommunerne.

Adskillige har nævnt, at folketingsvalget i 2019 var et klimavalg. Nu er retningen sat, og løsningerne skal på både nationalt og lokalt niveau først og fremmest leveres af erhvervslivet. Derfor bør næste års kommunalvalg blive et erhvervsvalg.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil