Gemt

Nu muligt at ansøge om lønkompensation for Nordjylland

07. december 2020

Der er nu åbnet for ansøgninger om lønkompensation på grundlag af kompensationsordningerne for Nordjylland. Ansøgning sker via virk.dk og Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Der kan søges lønkompensatoin for hjemsendelse frem til den 26. november 2020
Ordningerne vedrører hjemsendelser som følge af de nordjyske restriktioner og regeringsanbefalinger i perioden fra den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020. Der er tale om den lokale lønkompensationsordning og pendlerlønkompensation, som Dansk Erhverv tidligere har beskrevet her: Dansk Erhverv - Nordjylland Lønkompensation QA

Oprindeligt havde myndighederne meldt ud, at ordningerne ophørte den 22. november 2020. I erkendelse af at det for mange virksomheder ikke var muligt at genoptage aktiviteterne straks efter ophævelsen af restriktionerne, hvilket skete tidligere end oprindelig forudsat, har myndighederne valgt at udstrække ordningerne til og med den 26. november 2020.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fra og med den 16. november 2020 kan virksomheden ikke få pendlerlønkompensation for de medarbejdere, der alene skulle krydse de indbyrdes kommunegrænser, da kommunegrænserne fra denne dag igen blev erklæret åbne mellem de syv kommuner. Efter den 16. november 2020 og frem til den 26. november 2020 vil der altså alene kunne søges lokal lønkompensation.

Ansøgningsfristen er den 24. december 2020
For så vidt angår den lokale lønkompensationsordning, er lønloftet i denne ordning 30.000 kr. månedligt. 

For at oppebære lokal lønkompensation skal virksomheden eller en underliggende P-enhed hjemsende mindst 30% af sine ansatte eller mere end 50 ansatte i kompensationsperioden. I denne opgørelse indgår eventuelle pendlere omfattet af pendlerordningen, men disse behandles i øvrigt efter pendlerordningen.

For at oppebære pendlerlønkompensation for de medarbejdere, der enten har skullet pendle mellem de syv nordjyske kommuner eller pendle ind og ud af en af de syv kommuner, gælder særskilt, at:

  • lønloftet i denne ordning er 45. 000 kr. månedligt
  • det arbejdssted, som medarbejderen ikke kunne indfinde sig på, på grund af mobilitetsindskrænkningerne, skal enten være beliggende i eller uden for de syv nordjyske kommuner. Arbejdet kan være på virksomhedens CVR-adresse, på en P-enhed, et andet fast arbejdssted ellerflere forskellige arbejdssteder, såfremt medarbejderen ikke har ét fast arbejdssted, f.eks. servicemontører, der kører rundt til kunder, eller medarbejdere der er på en byggeplads i en kortere periode

Der er for begge ordninger ansøgningsfrist den 24. december 2020.

Lønkompensation for lukkede virksomheder
For virksomheder, der har forbud mod at holde åbent i perioden fra og med 6. november 2020, er der nu udstedt en ny bekendtgørelse. 

Ordningen gælder for alle virksomheder, der er omfattet af et forbud mod at holde åbent – også de virksomheder, som har været berørt i Nordjylland. Lønloftet i denne ordning er 30.000 kr. Ordningen varer lige så længe, virksomheden er omfattet af et forbud mod at holde åbent.

Virksomheder kan ansøge om lønkompensation efter følgende retningslinjer:

  • For perioden fra den 30. august 2020 til og med den 5. november 2020, skal virksomheden (forstået som CVR-nummer) have været omfattet af forbud mod at holde åbent og må ikke have haft nogen omsætning fra salg af varer og tjenesteydelser i kompensationsperioden. Ansøgningsfristen er den 24. december 2020.
  • For perioden fra den 6. november 2020 til og med den 31. december 2020, skal virksomheden (nu forstået som CVR-nummer eller en underliggende P-enhed (nyt for lukninger fra 6. november 2020) have været omfattet af forbud mod at holde åbent og må ikke have haft nogen omsætning fra salg af varer og tjenesteydelser i kompensationsperioden i det CVR-nummer eller den underliggende P-enhed, der søges for. Ansøgningsfristen er den 21. januar 2021.