Gemt

Ny aftale om kompensation er god start

11. december 2020

Aftale om kompensation for faste omkostninger har mange gode elementer, mener Dansk Erhverv. Dog vigtigt at udbedre fortsatte mangler. Især skal regeringen lægge sig i selen for at sikre statsstøttegodkendelse med højere loft for kompensation.

Torsdag aften blev der indgået en ny aftale om kompensation for faste omkostninger. I Dansk Erhverv hilser man aftalen velkommen, som rummer mange gode elementer. Dog er det stadigt nødvendigt at arbejde videre med vigtige mangler.

”Det er rigtig godt, at der er kommet klarhed over, at der nu kommer en aftale om kompensation for faste omkostninger, og at adgangen til at få kompensation er bred. Den nye nedlukning rammer nemlig rigtig mange erhverv og virksomheder,” siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Dog har man ikke i den netop indgåede aftale fået løst CVR-problematikken. Og det håber man fra Dansk Erhvervs side bliver løst snarest. Det er også nødvendigt at arbejde hårdt for statsstøttegodkendelse i EU.

”Mange virksomheder har været på vågeblus i ni måneder og er pressede til det yderste. Derfor er det afgørende, at regeringen presser på alt hvad den kan for opnå statsstøtte efter krisebestemmelsen og et tilstrækkeligt højt loft for kompensation. Det bør have regeringens største opmærksomhed. Der står tusindvis af arbejdspladser på spil,” siger Brian Mikkelsen.

Uddrag af aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger

Aftalen vil gælde fra 9. december 2020 og frem til og med 3. januar 2021.

Kompensation for faste omkostninger:

 • Alle virksomheder får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger såsom husleje, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.
 • Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.
 • Den simplere ”faste omkostninger light”, der ikke kræver revisorerklæring, udbredes ligeledes til hele landet.

Kompensation til selvstændige mv.:

 • Selvstændige og freelancere kan få kompenseret 90 pct. af deres tab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned.
 • Selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent kan i perioden, hvor de er omfattet af forbuddet, få kompenseret 100 pct. af deres omsætningstab, dog maks 23.000 kr. pr. måned, hvis de ingen omsætning har i perioden.
 • Kombinatører kan få dækket 90 pct. af deres tab, dog maks 20.000 kr. pr. måned.
 • I den midlertidige kunststøtteordning dækkes op til 75 pct. af kunstnernes tab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned.

Ordninger på kultur- og socialområdet

 • Videreførelse af kompensationsordningerne for løn og faste omkostninger på socialområdet mv. til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., der modtager mindst 50
  pct. i offentlig støtte. 
 • I kunststøtteordningen, der gælder før den 9. december og efter den 4. januar, tilføjes en mulighed for at anvende en referenceperiode som dokumentation for indtægtstab. Muligheden for at anvende en referenceperiode vil gælde fra den 1. september 2020.

Forsimpling af hjælpepakker

 • Der sker en forsimpling af kompensationsordningerne. Dette vil gøre ansøgningsprocessen lettere for virksomheder og selvstændige mv. 

Videre proces

 • Aftalepartierne er enige om at drøfte en række yderligere elementer og tiltag som tillæg til denne aftale.

Læs hele aftalen på em.dk: Aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger

Kontakt os

Kommunikation

Jesper Ingemann

Pressekonsulent