Gemt

Ny nedlukning rammer stenhårdt

07. december 2020

Den netop udmeldte store nedlukning vil få store konsekvenser for store dele af dansk erhvervsliv, vurderer Dansk Erhverv. Vigtigt, at kompensation lander hurtigt, lyder det fra Brian Mikkelsen.

På et pressemøde i Statsministeriet blev en række nye og markante restriktioner meldt ud. Baggrunden er de fortsat høje smittetal. De nye restriktioner gælder fra onsdag den 9. december og frem til den 3. januar. Bl.a. bliver større skoleklasser sendt hjem i 38 kommuner, gymnasieelever bliver sendt hjem og der indføres digital undervisning på de videregående uddannelser. Desuden bliver biografer, teatre og restauranter lukket. Sidstnævnte kan fortsat levere take-away.

”Vi er i en helt særlig situation, hvor smitten stiger voldsomt, og derfor skal vi selvfølgelig sammen bekæmpe virussen. Det er klart, at en så markant nedlukning vil få enorm betydning for store dele af erhvervslivet. Det er endnu en lige højre til oplevelseserhvervene i de berørte kommuner, men også de erhverv, der leverer til og dermed indirekte lever af oplevelseserhvervene, får et hårdt slag her. De er i forvejen hårdt presset på likviditet. Derfor er det vigtigt, at kompensationen lander hurtigt. Regeringen må samtidig presse EU-Kommissionen for at få statsstøttegodkendt de hjælpepakker, der stadig udestår. Det haster,” siger Brian Mikkelsen.

Bedre overblik
Han opfordrer samtidig myndighederne til at skabe et bedre overblik over de mange kompensationsordninger, der er blevet iværksat over de seneste ni måneder.

”Det er kompliceret stof, og mange virksomheder har svært ved at finde rundt i reglerne. Derfor er der behov for hjælp og klar og tydelig kommunikation om hjælpepakkerne,” siger Brian Mikkelsen.

Genåbning hurtigst muligt
Brian Mikkelsen opfordrer til, at genåbningen sker så hurtigt, som muligt. 

”De ramte brancher har haft et forfærdeligt år, der nu bliver sluttet af på den værst tænkelige måde. Derfor er det også af største vigtighed, at restriktionerne bliver rullet tilbage så hurtigt, som muligt. Og kommunikationen herom skal være klar og tydelig, så danskerne ved, at de nu igen kan tage på for eksempel restaurantbesøg,” siger Brian Mikkelsen.

Flest muligt skal testes
For at få mindsket smittetallene peger Dansk Erhverv i øvrigt på, at der er brug for at få øget testkapaciteten.

”Vi skal have gang i et stort offentlig-privat samarbejde her, så vi i fællesskab kan få testet og screenet flest muligt. Det handler jo om at få identificeret smittede, så de kan gå i isolation og undgå at udsætte andre for smittefare. Der er et stort behov for at få opjusteret testkapaciteten, og her er de private leverandører i dén grad klar til hjælpe,” siger Brian Mikkelsen.

Herunder er uddrag af de nye COVID-19-tiltag for 38 kommuner. Længere nede er der uddrag af de forlængede nationale tiltag, der bliver forlænget. Nederste faktaboks omhandler hjælpepakker.

Nye tiltag i 38 kommuner

Restriktionerne gælder fra 9. december 2020 til og med 3. januar 2021.

Arbejdspladser

 • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle
  medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner,
  hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde
  hjemmefra.
 • Private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at
  medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres
  arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør
  dette. Indgår også i Hovedstadspakken.

Restauranter mv. og handel

 • Serveringssteder (restauranter, caféer, barer mv.)
  skal holde lukket for servering til indtagelse på stedet.
 • Der er fortsat mulighed for take-away.
 • Der opfordres til, at familier mv. kun foretager indkøb
  af julegaver én person ad gangen. Indgår også i Hovedstadspakken.
 • Der opfordres til at gennemføre en række adfærdsregulerende tiltag i detailhandlen med henblik på at
  mindske trængsel og højne efterlevelsen af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Indgår også i Hovedstadspakken.

Kultur

 • Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket
  for offentligheden.
 • Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

Sport og fritid

 • Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat
  anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden. Der kan fortsat afvikles udendørs idrætsarrangementer med op til 500 personer til stede.
 • Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
 • Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal også holde lukket for offentligheden.
 • Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved
  idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til
  21 år finder ikke anvendelse. Der må herefter som
  udgangspunkt kun være 10 personer til stede på
  samme sted samtidig ved sådanne aktiviteter. Indgår
  også i Hovedstadspakken.

Grundskole, voksen- og ungdomsuddannelser

 • Elever i grundskolen sendes som udgangspunkt hjem,
  og der overgås til fjernundervisning.
 • Elever i 0.-4. kl. og sårbare børn og unge undtages.
 • Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem, og der overgås til fjernundervisning.
 • Sårbare elever og kursister og uddannelser med særlig samfundsmæssig betydning, herunder certifikatkurser, undtages.
 • Prøver og eksaminer kan gennemføres.
 • Folkehøjskoler, frie fagskoler og efterskoler i hele landet kan ikke opstarte nye korte kurser over julen
  (gælder hele landet).
 • Det anbefales, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester
  * Frem til 10. januar 2021 vil der være en glidende overgang for de elever og kursister, der har været
  sendt hjem.

Videregående uddannelser

 • Omlægning til digital undervisning uden fremmøde på
  de videregående uddannelser.
 • Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, herunder fx laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning.
 • Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk mulig.
 • Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind.

Læs alle tiltag på sum.dk: Nye og forlængede COVID-19-tiltag

Forlængelse af alle nationale tiltag

Restriktionerne gælder fra 7. december 2020 til og med 28. februar 2021.

Arbejdspladser og transport

 • Opfordring til offentlige og private arbejdsgivere om at sikre, at ansatte arbejder hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet.
 • Opfordring til skærpet opmærksomhed på ikke at gå på arbejde med symptomer.
 • Opfordring til offentlige og private arbejdsgivere om at sikre, at sociale arrangementer på og i tilknytning til arbejdspladsen aflyses.
 • Opfordring til at rejse uden for myldretiden eller alternativt gå eller cykle.
 • Krav om, at personer med bopæl i højrisikolande, der rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, herunder arbejdstagere, skal fremvise en negativ COVID-19-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet, når de passerer grænsen.

Detailhandel

 • Krav om synligt opsynspersonale i butikker på over 2.000 m2 og opfordring til mindre butikker om at have det samme.
 • Anbefaling om, at kun ét familiemedlem handler ad gangen.
 • Forbud mod salg af alkohol fra serveringssteder, i detailhandlen og fra øvrige steder, hvor offentligheden har adgang efter kl. 22.00 og til kl. 5.00.
 • Krav om skiltning i detailhandlen med, hvor mange
  kunder der maksimalt må lukkes ind i lokalet.
 • Skærpede kvadratmeterkrav i udvalgsvarebutikker,
  varehuse, storcentre, stormagasiner, arkader og
  basarer mv. over 2.000 m2. Gælder ikke for dagligvarebutikker.
 • Krav om, at det ved tydelig afmærkning, instruktion
  eller lignende tydeligt fremgår, at kunder skal bevæge sig i samme retning eller holde til højre i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker varehuse, storcentre, stormagasiner, arkader og baserer mv. over 2000 m2

Restaurationer og natteliv

 • Restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder skal lukke kl. 22 (take-away er undtaget).
 • Lukning af natklubber, diskoteker eller lignende.
 • Lukning af lokaler, der anvendes som spillesteder med
  stående publikum.
 • Krav om, at serveringssteder skilter med, hvor mange
  personer der maksimalt må lukkes ind på stedet.
 • Skærpet fokus på at overholde anbefalingen om 1 meters afstand mellem gæster på serveringssteder.
 • Opfordring til, at serveringssteder indfører frivillig registrering af gæsterne for at hjælpe smitteopsporingen.
 • Opfordring til, at man downloader og aktivt bruger smittesporingsappen Smitte|stop.
 • Forbud mod indtagelse af alkohol under kørsel i busser.

Forsamlinger

 • ”Lille” forsamlingsforbud på max 10 personer. Der gælder dog visse undtagelser.
 • Forsamlingsforbud ved udendørs begravelser og bisættelser på max 50 personer.
 • Anbefaling om max 10 personer i private hjem.
 • Anbefaling om social kontakt med max 10 personer.
 • ”Stort” forsamlingsforbud på 500 personer.
 • Suspendering af ordningen for superligafodbold.
 • Suspendering af ordningen for afviklingen af indendørs
  og udendørs idrætsarrangementer mv. på faciliteter
  mv., hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig.

Sociale arrangementer

 • Anbefaling om aflysning af arrangementer med overnatning fx kolonier, lejrskoler og studieture. Dog ikke hvis arrangementer sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis arrangørerne kan garantere, at det afholdes, så det opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte.
 • Bryllupper, konfirmationer og lignende helt særlige mærkedage, som allerede er planlagt, kan afholdes, hvis Sundhedsstyrelsens gode råd til private arrangementer kan overholdes, men bør slutte senest kl. 22. Finder sådanne arrangementer sted uden for private boliger eller haver i tilknytning til private boliger, må der maksimalt deltage 10 personer i arrangementet, også selv om deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en scene.
 • Anbefaling om, at alle byfester og lignende arrangementer aflyses.

Mundbind og visir

 • Krav om brug af mundbind eller visir i sundheds- og
  ældresektoren samt visse dele af socialområdet.
 • Krav om brug af mundbind eller visir på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre og på uddannelsesinstitutioner, herunder ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser.
 • Lærere og pædagoger i grundskolen og daginstitutioner må bære visir.
 • Krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv
  transport mv. samt til køreprøver.
 • Opfordring til brug af mundbind i forbindelse med al
  samtransport med deltagelse af mere end to personer, hvor transporten er arbejdsrelateret. Dette
  gælder også transport til og fra arbejde.

I øvrigt gældende restriktioner, anbefalinger m.v.

 • Øget fokus på bl.a. udstedelse af påbud om besøgsrestriktioner og evt. besøgsforbud på plejehjem og botilbud for at beskytte særligt sårbare borgere.
 • Krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder bl.a. arealkrav, krav om tilgængelighed af vand og sæbe eller håndsprit og krav om opsætning af informationsmateriale.
 • Lukning af lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes messeaktiviteter.
 • Politiets mulighed for at udstede påbud og nedlægge opholdsforbud.
 • Regulering og sektorpartnerskabsretningslinjer vedrørende dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner mv.
 • Sektorpartnerskabsretningslinjer på bl.a. kultur-, kirke-, idræts- og erhvervsområdet.
 • Anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om bl.a. forebyggelse af smittespredning, sociale arrangementer mv.

Læs alle tiltag på sum.dk: Nye og forlængede COVID-19-tiltag

Aftale om udvidelse af hjælpepakker

Regeringen og bredt flertal af Folketingets partier har aftalt at sætte en reserve af til at kunne forlænge initiativer i Aftale om udvidelse af hjælpepakker af den 27. oktober 2020 med én måned frem til udgangen af februar 2021, hvis de sundhedsmæssige restriktioner gør det aktuelt.

Faste omkostninger

 • Virksomheder kan få adgang til kompensation for faste
  omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på
  mindst 30 pct.
 • Hvis en virksomhed er tvangslukket og ingen omsætning har, kan den få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.
 • Hvis en virksomhed oplever en omsætningsnedgang på
  50 pct., kan den få dækket 60 pct. af de faste omkostninger (fx husleje, forsikringer, vand, varme og el mv.)

Lønkompensationsordning og arbejdsfordeling

 • Virksomheder kan få adgang til lønkompensationsordningen, hvis virksomheden er omfattet af forbud mod at holde åbent og ikke har nogen omsætning fra salg af varer og tjenesteydelser i kompensationsperioden.
 • Det er et krav, at virksomheden eller en underliggende produktionsenhed skal hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
 • Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikkefunktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr.
 • Virksomheder kan sende op til 50 pct. af medarbejderne på arbejdsfordelingsordning, eller op til 80 pct., hvis det er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter.

Kompensation til selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere

 • Selvstændige mv. kan få adgang til kompensation, hvis de har en omsætningsnedgang på mindst 30 pct.
 • Der ydes kompensation for 90 pct. af omsætningsnedgangen. Dog 100 pct., hvis den selvstændige har forbud mod at holde åbent, og hvis der ikke er omsætning.
 • De øvrige regler for kompensationsordningen gælder.

Læs mere på em.dk: Faktaark om hjælpepakker

Kontakt

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef