Gemt

Nye dagpengesatser for 2021

14. december 2020

De nye satser for 2021 vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, sygedagpengeforsikringer og G-dage er nu på gaden. De nye satser gælder fra 4. januar 2021.

Sygedagpenge - Lønmodtagere

Sygedagpengesatser gældende fra 4. januar 2021:

Pr. uge 4.460 kr.
Pr. time 120,54 kr.


Refusion under jobafklaringsforløb:

Forsørgende 15.547 kr. pr. måned
Ikke-forsørgende 11.698 kr. pr. måned
Under 25 år, hjemmeboende og uden forsørgelsespligt 3.639 kr. pr. måned
Under 25 år, hjemmeboende og med forsørgelsespligt 15.547 kr. pr. måned


Forsikring for mindre virksomheder

Mindre virksomheder kan tegne en forsikring, der giver ret til refusion fra 2. fraværsdag og ikke først efter arbejdsgiverperioden på 30 dage.

Der kan ske optagelse i forsikringsordningen i 2021, hvis lønsummen ikke overstiger 7.805.000 kr. i 2020. Udelukkelse fra forsikringsordningen i 2021 vil finde sted, hvis lønsummen overstiger 9.633.600 kr. i 2020.

Præmiesatsen udgår 0,99 % pr. år.

Sygedagpenge - Selvstændige erhvervsdrivende
Selvstændigt erhvervsdrivende kan tegne en forsikring, der giver ret til sygedagpenge fra enten den 1. eller 3. fraværsdag. Er der ikke tegnet forsikring, har den selvstændigt erhvervsdrivende først ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygefravær.

Forsikring fra 1. fraværsdag til og med den 31. marts 2021
For personer med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, der har tegnet frivillig forsikring med ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag, udgør den årlige præmie indtil den 1. april 2021:

1/1 sats (sygedagpengenes højeste beløb) 5.112 kr. pr. år
2/3 sats (2/3 af sygedagpengenes højeste beløb) 3.408 kr. pr. år


Forsikring fra 3. fraværsdag til og med den 31. marts 2021
For personer med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, der har tegnet frivillig forsikring med ret til sygedagpenge fra 3. fraværsdag, udgør den årlige præmie indtil den 1. april 2021:

1/1 sats (sygedagpengenes højeste beløb) 3.312 kr. pr. år
2/3 sats (2/3 af sygedagpengenes højeste beløb) 2.208 kr. pr. år


Forsikring fra 1. fraværsdag fra 1. april 2021 til og med den 31. marts 2022

For personer med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, der har tegnet frivillig forsikring med ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag, udgør den årlige præmie indtil den 1. april 2022:

1/1 sats (sygedagpengenes højeste beløb) 5.554 kr. pr. år
2/3 sats (2/3 af sygedagpengenes højeste beløb) 3.703 kr. pr. år


Forsikring fra 3. fraværsdag fra 1. april 2021 til og med den 31. marts 2022

For personer med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, der har tegnet frivillig forsikring med ret til sygedagpenge fra 3. fraværsdag, udgør den årlige præmie indtil den 1. april 2022:

1/1 sats (sygedagpengenes højeste beløb) 3.593 kr. pr. år
2/3 sats (2/3 af sygedagpengenes højeste beløb) 2.395 kr. pr. år


Barselsdagpenge gældende fra 4. januar 2021:

Pr. uge 4.460 kr.


G-dagssatser gældende fra 1. januar 2021:

En hel G-dag 892 kr.
En halv G-dag 446 kr.