Gemt

Nye restriktioner rettet mod detailhandlen

Dansk Erhverv | Handel - 2. december 2020

Fra mandag den 7. december træder en række nye restriktioner i kraft i 17 kommuner i hovedstadsområdet. Restriktionerne retter sig særligt mod børn og unge, lige som der også er øgede restriktioner gældende for detailhandlen, hvor der er skærpede krav i forhold til, hvor mange kunder butikkerne må lukke ind.

 

Uddrag af tiltagspakke i hovedstadsområdet
Den 2. november 2020 blev der iværksat en række lokale tiltag i 11 kommuner på og omkring Vestegnen (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk).

De nye tiltag erstatter de gældende tiltag i de 11 kommuner og vil ligeledes gælde i seks nye kommuner (Dragør, Frederiksberg, Gentofte, København, Lyngby-Taarbæk og Tårnby). Tiltagene vil gælde fra den 7. december 2020 og foreløbigt indtil 2. januar 2021.

 

Butikker og handel

 • Der skal være færre kunder pr. kvadratmeter i butikkerne i hele landet. Derfor skærpes kvadratmeteranbefalingerne fra sektorpartnerskabsretningslinjerne og fastsættes som krav ved bekendtgørelse. Skærpelsen sker efter følgende trappe:
  • Udvalgsvarebutikker, varehuse, storcentre, stormagasiner, og arkader, basarer mv. mellem 2.000 og 4.999 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 10 m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
  • Udvalgsvarebutikker, varehuse, storcentre, stormagasiner, og arkader, basarer mv. mellem 5.000 og 9.999 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 12 m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
  • Udvalgsvarebutikker, varehuse storcentre, stormagasiner, og arkader, basarer mv. over 10.000 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 25 m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
 • Derudover fastsættes ved bekendtgørelse krav om skiltning i detailhandlen i hele landet med, hvor mange personer der maksimalt må lukkes ind.
 • Der fastsættes ved bekendtgørelse krav om ”ensretning” ved tydelig afmærkning i stormagasiner, storcentre og butikker på over 2000 m2 i hele landet. Kravet kan overholdes ved at instruere kunder i at holde til højre.
 • Der gennemføres en øget kontrolindsats rettet mod detailhandlen i de 17 kommuner med fokus på overholdelse af lokalerestriktioner og en øget vejledningsindsats med fokus på efterlevelse af retningslinjer.
 • Der opfordres til, at familier m.v. kun foretager indkøb af julegaver én person ad gangen.
 • Der opfordres til følgende adfærdsregulerende tiltag med henblik på at mindske trængsel i detailhandlen og højne efterlevelsen af sundhedsmyndighedernes anbefalinger i de 17 kommuner:
  • Erhvervsministeriet vil gå i dialog med Københavns Kommune med henblik på, at kommunerne i en hurtigarbejdende Task Force deler erfaringer og best practices om blandt andet ensretning af handelsstrøg, vagter, kampagner og opsætning af adfærdsregulerende plakater med budskaber om at holde afstand.
  • Der opfordres til, at de berørte kommuner går i dialog med relevante detailhandlende om øget fokus på afstand og regulering af kødannelser uden for butikkerne, eventuelt ved hjælp af tydelig afstandsmarkering på jorden.
  • Der opfordres til at indsætte vagtpersonale, opsynspersoner o. lign. i detailhandlen og på handelsstrøg, som udstyres med håndsprit og aktivt henvender sig til kunder med tilbud om afspritning af hænder.
  • Stormagasiner og storcentre opfordres til øget brug af opsynspersonale i de timer, hvor der er mest trængsel.
  • Stormagasiner og butikker opfordres til at udvide åbningstiderne og kommunikere aktivt over for kunderne om, hvornår på dagen, der er mindst trængsel.
  • Detailhandlende opfordres til at foretage afspritning af indkøbskurve og indkøbsvogne, inden indkøbskurven eller indkøbsvognen stilles til rådighed for en ny kunde.
  • Detailhandlende, der råder over indkøbsvogne, opfordres til at fjerne indkøbskurve og i stedet udelukkende tilbyde indkøbsvogne, for at sikre mere plads mellem kunderne.

Se alle tiltagene på sum.dk: Intensiveret indsats for at bremse COVID-19-smitte i Hovedstadsområdet

Kontakt os

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil