Gemt

Det offentlig-private samarbejde er under pres

03. december 2020

Lad os tage et opgør med ”dem og os” fremfor at skubbe de private aktører væk fra markedet.

Dansk Erhverv har et mål om, at vi skal være verdens bedste til offentlig-private samarbejde. Vi tror på, at løsningerne ligger i samarbejdet. Det håber vi, at alle kan bakke op om - for det gavner os alle. Der er desværre en tendens i retning af, at flere og flere opgaver hjemtages. Af samme grund er der brug for et opråb, sådan at vi fremover i stedet har et langt større fokus på at styrke samarbejdet mellem det offentlige og private.

”Vi ser desværre klare tegn på, at flere og flere private aktører udelukkes på velfærdsområdet. Vi ser opgaver, som ikke bliver udbudt. Vi ser lige nu forhandlinger på socialområdet, hvor man vil forbyde private aktører. Vi ser det med regeringens frikommuneforsøg, hvor man åbner op for at kommunerne kan nægte borgeren at træffe sit eget valg. Derudover spares værdifulde input fra konsulenter tilsvarende væk. Det er den forkerte vej at gå. Løsningen er et styrket samarbejde mellem det offentlige og private,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv er i dag ude med opråb i Berlingske om de svære forhold for de private aktører. Læs artiklen her: Brian Mikkelsen revser regeringen: »Jeg har ikke i 25 år set en så ideologisk orientering væk fra den private sektor«

Seneste eksempel på den omtalte tendens er de igangværende forhandlinger om frikommuner, hvor der i oplægget står skrevet, at de syv kommuner, der er udset til at være frikommuner, kan fravige eksempelvis regler om frit valg i hjemmeplejen.

”Det er en bekymrende udvikling, hvis de syv kommuner ender med at udelukke de private aktører fremfor at styrke samarbejdet. Min opfordring er derfor, at man i stedet tager et opgør med ”dem og os” fremfor at gøre det svært for de private aktører. I de kommende år vil der komme et stigende pres på den offentlige velfærd i følge af, at vi bliver flere ældre og færre til at forsørge. For at løse den samfundsudfordring bliver vi nødt til, at sikre at de offentlige og det private arbejder langt tættere sammen. Og det gør man altså ikke ved på forhånd at udelukke private aktører. For velstand, velfærd er hinandens forudsætninger– ikke modsætninger.”

Borgerne vægter selvbestemmelse højt
En befolkningsundersøgelse lavet af Nordstat for Dansk Erhverv, viser, at når kommende ældre skal vurdere deres ønsker til fremtidens ældrepleje – vægter de retten til selvbestemmelse meget højt. 3 ud af 4 mener, at det personlige valg på hjemmehjælpsområdet er meget vigtigt.

”Det viser jo med al tydelighed, at befolkningen har en forventning om, at man selv kan vælge. Af samme grund er svaret på ældreplejens udfordringer hverken at lade det offentlige tage sig af flere opgaver eller at slippe tøjlerne totalt. I dag er der 11 personer i arbejdsstyrken pr. dansker over 79 år. I 2040 vil der kun være 6 personer. Og jeg tror ikke på, at den udfordring det demografiske pres udgør kan løses ved blot at tilføre flere offentlige penge. Det handler om at gentænke den måde vi samarbejder om velfærden på – og den gentænkning skal ske nede fra og op med udgangspunkt i borgerne og ikke systemet,” siger Brian Mikkelsen.

Kontakt os