Gemt

Ophørsdatoen for de midlertidige lønkompensationsordninger i Nordjylland forlænges

Dansk Erhverv | Personale

Perioden for de to midlertidige lokale lønkompensationsordninger, der blev indført i forlængelse af regeringens nedlukning af Nordjylland, er nu forlænget fra at ophøre den 22. november 2020 til først at ophøre den 26. november 2020.

Som følge af at regeringen den 19. november 2020 ophævede restriktionerne i de syv berørte kommuner, meddelte regeringen efterfølgende, at de to midlertidige lønkompensationsordninger, henholdsvis lønkompensationsordningen og pendlingslønkompensationsordningen, ville ophøre pr. 22. november 2020.

Det er nu meddelt, at der vil kunne søges om lønkompensation for både lønkompensationsordningen og for pendlingslønkompensationsordningen til den 26. november 2020. Det betyder, at virksomheder, som ikke nåede at kalde deres medarbejdere tilbage før den 23. november 2020, nu alligevel har mulighed for at få kompensation.

Intet minimumskrav om antal af ansatte på pendlingslønkompensationsordningen
Det er nu også afklaret, at der ikke indføres et minimumskrav til antallet af hjemsendte medarbejdere efter pendlingslønkompensationsordningen på samme måde, som det gælder i lønkompensationsordningen.

Det betyder, at en virksomhed kan søge om lønkompensation efter pendlingslønkompensationsordningen, selv om den har hjemsendt mindre end 30 % af medarbejderstaben eller færre end 50 ansatte, såfremt de øvrige betingelser for ordningen er opfyldt. Du kan læse mere om pendlingslønkompensationsordningen her https://www.danskerhverv.dk/corona/netvark/nordjylland-lonkompensation-qa/ .

Medarbejdere, der er omfattet af pendlingslønkompensationsordningen, kan dog fortsat tælles med i opgørelsen af antallet af hjemsendte medarbejdere på den almindelige lønkompensationsordning.

Endnu ikke muligt at ansøge
Der er endnu ikke åbnet op for ansøgninger af lønkompensation. Ansøgning kommer til at foregå via Erhvervsstyrelsen på samme måde som lønkompensationsordningerne fra foråret.

Dansk Erhverv orienterer, så snart der foreligger nyt.