Gemt

Serveringssteder lukkes ned igen i dele af Danmark

07. december 2020

Regeringen har torsdag den 10. december meddelt, at restauranter, caféer og anden servering i detailhandelen skal lukke ned i yderligere 31 kommuner fra fredag den 11. december kl. 16:00 og til den 3. januar – take-away er fortsat en mulighed. Alle øvrige restriktioner er forlænget til den 28. februar 2021.

Onsdag den 9. december 2020 blev det igen forbudt at indtage mad og drikke på stedet i restauranter, caféer, barer mv. i 38 af landets kommuner i og omkring København samt i Odense og Aarhus. Ligesom under forårets store nedlukning, må der gerne sælges take-away fra disse steder. Nedlukningen af spisesteder er nu blive udvidet til at omfatte yderligere 31 kommuner i hele region Sjælland og Midtjylland samt Vejle, Fredericia, Middelfart og Aalborg kommune.

Derudover er alle øvrige restriktioner for restauranter og detailhandlen blevet forlænget til 28. februar, herunder krav om brug af mundbind, skiltning, max antal personer pr. kvadratmeter, tilgængelig hånddesinfektion mv.

Læs om både de forlængede og de nye restriktioner her: Sundheds- og Ældreministeriet Udvidelse af skærpede tiltag til i alt 69 kommuner- sum.dk

Restriktioner i detailhandlen, der trådte i kraft mandag den 7. december
I sidste uge blev der desuden offentliggjort en række nye restriktioner i detailhandlen, som trådte i kraft mandag den 7. december:

 • Krav om skiltning med maksimalt tilladte kunder i alle dagligvarebutikker og på serveringssteder, inklusive steder med salg af take-away.
 • Ved indgangen til butikken skal der være information om, at personer med symptomer på coronavirus/covid-19 bør blive hjemme, samt hvordan smittespredning begrænses med god hygiejne og adfærd. Man skal bruge de skilte og plakater, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen (Dansk Erhverv arbejder lige nu på, at få myndighederne til at gøre dette mere klart).
 • For butikker, stormagasiner, dagligvarebutikker mv. på 2000 kvm. eller derover skal det ved afmærkning, instruktion eller lignende tydeligt fremgå, at kunderne skal bevæge sig i samme retning eller holde til højre
 • Der indføres skærpede kvadratmeterkrav til for butikker (undtagen dagligvarebutikker), efter følgende model:
  • I lokaler mellem 0 og 1.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde.
  • I lokaler mellem 2.000 og 4.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 10 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 500 kunder.
  • I lokaler mellem 5.000 og 9.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 12 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 500 kunder.
  • I lokaler på 10.000 m2 eller derover må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 25 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 833 kunder.

Reglerne findes her (særligt §8 og § 9 i forbindelse med restriktioner i detailhandlen): Retsinformation - bekendtgørelse.

Kontakt os