Gemt

Skærpede krav til styring af kundestrøm og skilte til butikker

06. december 2020

Regeringen har offentliggjort nye regler, der betyder krav om skiltning med maksimalt kundeantal i alle butikker og krav om styring af kundestrømmen ved ensretning eller ”holden til højre” i butikker over 2000 kvm. 

De nye regler, der gælder fra i morgen mandag d. 7. december, fastslår blandt andet:

• Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

• For butikker, stormagasiner, dagligvarebutikker mm. på 2000 m2 eller derover skal det ved afmærkning, instruktion eller lignende tydeligt fremgå, at kunderne skal bevæge sig i samme retning eller holde til højre

• Skærpede kvadratmeter krav for butikker (undtagen dagligvarebutikker) efter følgende trappemodel:

o Stk. 2. Fysiske og juridiske personer, som har rådighed over lokaler, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v., og hvortil offentligheden har adgang, skal ud over kravene i stk. 1, nr. 2-5, opfylde følgende krav, jf. dog stk. 3 og kapitel 4:

o 1) I lokaler mellem 0 og 1.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde.

o 2) I lokaler mellem 2.000 og 4.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 10 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 500 kunder.

o 3) I lokaler mellem 5.000 og 9.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 12 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 500 kunder.

o 4) I lokaler på 10.000 m2 eller derover må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 25 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 833 kunder.

o 5) Ved indgangen til lokaler omfattet af nr. 1-4 skal der opsættes informationsmateriale om, hvor mange kunder, der maksimalt må tillades adgang for.

o Stk. 3. Udvalgsvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer og arkader m.v. med mindst 3 etager må uanset, hvad der ellers følger af stk. 2, nr. 1-4, maksimalt tillade adgang for det antal kunder pr. m2, som gælder for kategorien før, hvis de kan fremvise en risikoplan.

Stk. 4. Dagligvarebutikkers areal og antal tilladte kunder på arealet tæller ikke med i opgørelsen over det maksimalt tilladte antal kunder i de lokaler, der er omfattet af stk. 2, nr. 1-4.

Stk. 5. Gulvarealet nævnt i stk. 1 og 2 opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar mv.


Reglerne findes her (særligt §8 og § 9): Retsinformation - bekendtgørelse

 

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil