Gemt

Toldeksperts guide til Brexit: Det skal du være opmærksom på

17. december 2020

Uanset om der lander en handelsaftale mellem EU og Storbritannien eller ej, skal virksomhederne omlægge deres rutiner ved køb og salg af varer til og fra Storbritannien, fortæller partner i KPMG Law Advokatfirma Line Kjær, der er ekspert i told.

Nedtællingen til Brexit nærmer sig sin afslutning, men erhvervslivet mangler stadig svar på afgørende spørgsmål. Især ændrede toldregler får indflydelse på danske virksomheder, der handler med Storbritannien. Det fortæller Line Kjær, der er partner i KPMG Law Advokatfirma og én af Danmarks førende eksperter på området.

Hun følger Brexit og konsekvenserne for danske virksomheder nøje.

”I praksis betyder det, at alle virksomheder i EU og Storbritannien skal være parate til et nyt regime, når de per 1. januar 2021 handler på tværs af EU og Storbritannien,” siger hun og tilføjer, at forberedelsen vanskeliggøres af, at der endnu ikke foreligger en endelig handelsaftale mellem Storbritannien og EU.

Dermed er der fortsat tvivl om ét særdeles væsentligt element; nemlig toldbelastningen ved indførsel af varer med oprindelse i EU til Storbritannien.

”Uanset om der i løbet af de næste dage indgås en handelsaftale mellem Storbritannien og EU eller ej, så ligger det fast, at alle virksomheder skal have omlagt rutinerne omkring køb og salg af varer til og fra Storbritannien,” siger hun og opfordrer derfor virksomhederne til især at sikre sig, at alle varer tariferes korrekt, og at de tillægges den korrekte toldoprindelse samt den rigtige toldværdi.

”Korrekt tarifering, oprindelse og værdi er fundamentet, som sikrer, at der afregnes den korrekte told ved indførslen i Storbritannien per 1. januar 2021, og at virksomhederne ikke efterfølgende rammes af toldkrav fra myndighederne i EU og Storbritannien,” siger Line Kjær.

Vær opmærksom på varens oprindelse
Line Kjær fortæller, at varens såkaldte præferentielle oprindelse har betydning for adgangen til at opnå fordelagtig lav toldsats, og derfor er varens oprindelse et vigtigt opmærksomhedspunkt.

”Varens præferentielle oprindelse kan give særlige udfordringer for virksomheder, der i dag gør brug af de handelsaftaler, som EU har indgået med andre toldunioner såsom f.eks. Canada eller Sydkorea, hvis der i varerne indgår dele med oprindelse i Storbritannien,” forklarer hun.

Sådanne dele fra Storbritannien kan ikke indgå som EU-dele i beregningen af, om varerne opfylder handelsaftalernes oprindelseskriterie. Virksomheder skal derfor sikre sig, at de varer, som virksomheden eksporterer til – eller importerer fra - andre toldunioner under brug af handelsaftaler, fortsat lever op til kriterierne for præferentiel oprindelse.

Der vil komme forsinkelser
Når varerne skal transporteres til Storbritannien, skal der laves udførelsesangivelser ud af EU og importangivelser ved indførslen i UK og vice versa.

”Hertil kommer, at der skal indleveres sikkerheds- og sikringsangivelser.

Storbritannien har indledningsvist valgt at indfase disse told– og sikkerhedsangivelser over en periode for visse ikke-kontrollerede varer for at mindske den hårde overgang fra at være en del af det indre marked til at være et tredjeland,” siger hun og tilføjer, at briterne på flere måder har forsøgt at afbøde kødannelse og manglende parathed til Brexit.

På trods af disse tiltag forudser hun, at der vil opstå forsinkelser og udfordringer, når kalenderåret skifter til 2021.

”Risikoen for disse udfordringer hviler generelt set på den part i en aftale; nemlig den part, som skal sikre, at varerne når frem til det aftalte sted på det aftalte tidspunkt,” siger hun.

Det afhænger af aftalerne mellem samarbejdspartnerne i henholdsvis Storbritannien og EU, hvem der skal indgive angivelserne til toldmyndighederne, ligesom det afhænger af selv samme aftaler, hvem der skal bære en eventuel toldomkostning og indhente relevante import- og eksportdokumenter.

”Virksomheder bør derfor gennemgå samarbejdsaftalerne og få overblik over, hvilke byrder og hvilken risiko, der hviler på de respektive parter. De bør endvidere sikre, at de relevante registreringer er på plads, så byrderne også kan løftes rent praktisk, og samarbejdsaftalerne ikke misligholdes,” siger hun.

Der er fortsat håb for, at Storbritannien og EU indgår en handelsaftale, som reducerer tolden på visse varer.

”Vi må vente og se, hvad forhandlingerne ender med,” siger Line Kjær.

Fakta:

Storbritannien har offentliggjort den tarif, der træder i kraft pr. 1. januar 2021. I tariffen kan aflæses toldsatsen, der rammer varer, som indføres i Storbritannien fra og med ikrafttrædelsesdatoen.

Læs den her: UK tariffs from 1 January 2021

Kontakt os