Gemt

Dansk økonomi er bremset op

Ifølge Danmarks Statistiks BNP-indikator var der en BNP-vækst på 0,3% i fjerde kvartal 2019. Det er en noget lavere vækst i forhold til særligt andet og tredje kvartal, hvor den gennemsnitlige kvartalsvækst lød på 0,7%. Står dagens tal for troende, så bremsede dansk økonomi altså op i slutningen af 2019. Det er desværre en opbremsning, der har været tydelig i en lang række nøgletal. Vi har set et fald i både vareeksporten og detailsalget. Dertil er har der været indikationer på, at fremgangen i investeringerne er bremset op.

Nyhed

14. februar 2020

Ifølge Danmarks Statistiks BNP-indikator var der en BNP-vækst på 0,3% i fjerde kvartal 2019. Det er en noget lavere vækst i forhold til særligt andet og tredje kvartal, hvor den gennemsnitlige kvartalsvækst lød på 0,7%. Står dagens tal for troende, så bremsede dansk økonomi altså op i slutningen af 2019. Det er desværre en opbremsning, der har været tydelig i en lang række nøgletal. Vi har set et fald i både vareeksporten og detailsalget. Dertil er har der været indikationer på, at fremgangen i investeringerne er bremset op.

Det står dermed klart, at den globale afmatning indhentede dansk økonomi i slutningen af 2019. Det er særligt recessionen i den vigtige tyske industri, der nu trækker den danske industrieksport ned. Dertil er der tegn på, at opsvinget herhjemme generelt viser træthedstegn. Det er i sig selv ikke overraskende med tanke på, at de danske virksomheder generelt har fået sværere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

2019 blev samlet set et godt vækstår
Selvom dansk økonomi bremsede kraftigt op i slutningen af året, så sneg BNP-væksten sig for hele 2019 alligevel op på pæne 2,1%. Det må siges at være mere end godkendt på et tidspunkt, hvor der i store dele af 2019 var tæt på nulvækst på vores største nærmarkeder i Tyskland, Sverige og Storbritannien.

Den høje BNP-vækst i 2019 skyldes hovedsageligt at eksporten klarede sig rigtig godt i starten af året. Det gælder særligt vareeksporten, der oplevede den største fremgang i 19 år. Den store stigning i vareeksporten skyldes primært en betydelig fremgang i salget af lægemidler og vindmøller i udlandet. Eksporten af lægemidler og vindmøller er mindre følsom over for et globalt økonomisk tilbageslag, og har dermed formået at holde dampen oppe i dansk økonomi.

2020 bliver et udfordrende år for dansk økonomi
Ser vi ind i 2020, så er der ingen tvivl om at det bliver et udfordrende år for dansk økonomi. Risikofaktorerne står nærmest i kø her i starten af året. Det verserende udbrud af coronavirus risikerer, at få tydelige konsekvenser for væksten i såvel Kina som verdensøkonomien, hvis udbruddet bliver langvarigt og spreder sig yderligere. Dertil skal Storbritannien og EU på rekordtid forhandle en ny skilsmisseaftale på plads i løbet af 2020. Kan de ikke komme til enighed, så truer et hårdt og ukontrolleret brexit i slutningen af året. Endelig så er der stadig en risiko for, at handelskrigen mellem USA og Kina blusser op igen.

Midt i al den risiko kan vi dog trods alt konstatere, at de økonomiske nøgletal på vores nærmarkeder generelt har vist en mere positiv udvikling her i starten af året. Det er derfor også fortsat vores forventning, at det nuværende dystre globale vækstbillede vil lysne en smule i løbet af 2020.

Højkonjunkturen slutter i 2020
På den baggrund forventer vi, at væksten i dansk økonomi vil aftage fra 2% i 2019 til 1,3% i 2020. Dermed bliver 2020 også det første år siden 2014 med vækstrater på under 2% i dansk økonomi. 2020 bliver kort og godt året hvor højkonjunkturen når sin afslutning og bliver afløst af mere tandløs vækst omkring godt 1%.

Skal væksten i dansk økonomi kickstartes på ny, så kræver det nye reformer der øger arbejdsudbuddet og virksomhedernes muligheder for innovation og investeringer.

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil