; ;
Gemt

Lov om ÅOP-loft på 35 pct. på forbrugslån på vej

Regeringen vil indføre nye regler for forbrugslån, og det betyder, at der fra 1. juli 2020 bliver indført et ÅOP-loft på 35 procent på forbrugslån. Der indføres også et omkostningsloft og nye regler om markedsføringen af forbrugslån, herunder i forbindelse med reklamer for spil eller spiludbydere.

Nyhed

Dansk Erhverv | Handel - 4. februar 2020

Regeringen har sendt et lovforslag i høring, der fra den 1. juli 2020 vil forbyde udbydere af forbrugslån at indgå kreditaftaler med forbrugere, hvis de Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) er højere end 35. Forbuddet gælder alle typer af forbrugslån med undtagelse af lån, der er sikret ved pant i fast ejendom.

Omkostningsloft på 100 procent
Samtidig med ÅOP-loftet på 35 procent indføres der også et omkostningsloft på 100 procent. Det betyder, at en forbruger aldrig kan komme til at betale mere end 100 procent af det lånte beløb i omkostninger ved lånet. Omkostninger er for eksempel renter, provision, afgifter og honorarer, der skal betales i forbindelse med aftalen. Det omfatter dog også blandt andet morarenter, rykkergebyrer og omkostninger til inkasso. Hvis det bliver nødvendigt at anlægge en sag ved domstolene, er omkostningerne ved retssagen dog ikke omfattet af omkostningsloftet.

Omkostningsloftet gælder ikke, hvis lånet er sikret ved pant i fast ejendom, og det gælder heller ikke for kassekreditter, hvor der ikke er aftalt en fastdato, hvor kassekreditten skal være indfriet.

Markedsføringsloft på 25 procent
Forbrugslånsvirksomheder må ikke markedsføre deres kreditaftaler til forbrugere overhovedet, hvis de efter den 1. juli 2020 udbyder kreditaftaler med en ÅOP på 25 eller derover, men under loftet på de 35. Eneste undtagelse til dette totalforbud er på forbrugslånsvirksomhedens egen hjemmeside, app – hvis der kan bestilles via app’en – og forretningslokaler. Hvis virksomheden kun udbyder kreditaftaler med en ÅOP under 25 procent, vil virksomheden ikke være ramt af forbuddet.

Forbrugslånsvirksomhederne vil fortsat kunne markedsføre deres navn, logo eller andre kendetegn, men markedsføringen må ikke indeholde en opfordring til at indgå forbrugerkreditaftaler. Udenlandske virksomheder vil i et vist omfang være undtaget fra markedsføringsloftet, da de i forhold til elektronisk markedsføring vil være underlagt reglerne i deres eget hjemland. Vi vil påpege denne skævhed i vores høringssvar.

Finansiering af køb af varer eller tjenesteydelser
Hvis du samarbejder med en forbrugslånsvirksomhed om at tilbyde forbrugerne finansiering af køb af dine varer eller tjenesteydelser, er dine muligheder for markedsføring afhængig af den forbrugslånsvirksomhed, du samarbejder med. Hvis forbrugslånsvirksomheden slet ikke udbyder forbrugerkreditaftaler med en ÅOP over 25 procent, kan du frit markedsføre dine finansieringstilbud.

Hvis forbrugslånsvirksomheden derimod udbyder lån med en ÅOP over 25 procent, må du alene markedsføre konkrete tilbud om finansiering på din hjemmeside, din app – hvis der kan bestilles via app’en – og dine forretningslokaler. Du må dog ikke reklamere for det andre steder såsom i TV, radio eller trykte medier – heller ikke i din tilbudsavis. Der skal derudover være tale om finansiering af en konkret vare.

Forbud mod markedsføring af lån og spil i samme reklameblok
Med de nye regler indføres der også et generelt forbud mod markedsføring af forbrugerlånsvirksomheder og forbrugerkreditaftaler i forbindelse med spil eller spiludbydere. Forbuddet gælder altså både specifikke kreditaftaler, men også enhver form for branding af forbrugslånsvirksomheden og uanset, om virksomheden alene udbyder lån med en ÅOP under 25 procent.

Forbuddet gælder alle steder uanset mediet, mens det endnu er uklart, præcis hvordan ”i forbindelse med” skal fortolkes, men som eksempler nævnes reklameblokke, programsponsorater og produktplacering. Der er en undtagelse for markedsføring af finansieringskøb, og Dansk Erhverv vil i det videre arbejde med lovforslaget forsøge at få belyst rækkevidden af denne undtagelse.

Hvis du er medlem af Dansk Erhverv og har spørgsmål eller bemærkninger vedrørende lovforslaget, er du altid velkommen til at kontakte vores erhvervsjurister.

Læs hele lovforslaget her: Høring af forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om markedsføring og lov om finansiel virksomhed.

Kontakt