Gemt

Nyt om krav til momsdokumentation for B2B-varehandel over EU’s grænser

Den 1. januar 2020 trådte der nye B2B-momsregler i kraft, som har stor betydning for alle virksomheder, der handler med varer på tværs af EU’s landegrænser.

18. februar 2020

Baggrunden for de nye EU-momsregler var dels at mindske den omfattende svindel med moms, dels at gøre det lettere for virksomheder at handle med varer inden for EU.

Dansk Erhverv orienterede i et tidligere nyhedsbrev om de nye regler, som nu er blevet suppleret af en vejledning fra Skattestyrelsen.

Opdatering vedrørende krav til dokumentation ved momsfrit EU-varesalg: Der er IKKE tale om skærpede krav til dokumentation for den fysiske transport.

Sælger skal som hidtil kunne dokumentere, at varen leveres til et andet EU-land, og transporten skal gennemføres af sælgeren (eller for dennes regning) eller køberen (eller for dennes regning). Skattestyrelsen har tidligere oplyst, at der pr. 1. januar 2020 blev stillet skærpede krav til dokumentation for den fysiske varetransport.

Skattestyrelsen har nu som ventet tilkendegivet, at de nye regler vedrørende transportdokumentation er et supplerende regelsæt, og at den hidtidige danske praksis opretholdes.

Det fremgår således af den seneste opdatering af Skattestyrelsens juridiske vejledning, at det er frivilligt for virksomhederne, om de vil benytte sig af de nye regler (formodningsreglen). Hvis formodningsreglen ikke kan eller ikke ønskes anvendt, gælder de hidtidige danske regler.

Dokumentationen for en varetransport til et andet EU-land kan derfor fortsat ske i form af en transportfaktura, et fragtbrev eller en erklæring fra en fragtfører eller speditør. Hvis køber eller sælger selv arrangerer eller sørger for transporten til et andet EU-land, kan dokumentationen bestå i en erklæring om, at varen er modtaget i et andet EU-land. Bemærk, at der er skærpet dokumentationskrav, hvis køber betaler for varerne inden afhentning eller i forbindelse med afhentning, når betaling sker kontant eller med kreditkort.

Den seneste opdatering af Skatteforvaltningens juridiske vejledning kan læses her: Levering af varer til momsregistrerede virksomheder.

Opdatering vedrørende konsignationslagre
I henhold til de nye EU-regler kan man undgå at være momsregistreret i et land, hvor man har indgået en konsignationsaftale med en potentiel kunde, hvis en række betingelser er opfyldte. Det er en betingelse for anvendelse af de nye regler, at sælger indberetter identiteten på den virksomhed, der er indgået aftale med, ligesom der skal ske indberetning, hvis varer returneres, eller den potentielle køber erstattes af en anden potentiel køber. Den endelige indberetningsløsning er endnu ikke klar, men Skattestyrelsen har etableret en midlertidig løsning.

Der kan læses om den midlertidige indberetningsløsning på Skattestyrelsens hjemmeside her: Indberetningsmetoder.