; ;
Gemt

OK2020: Forlig på auto-området

Dansk Metal og Dansk Erhverv Arbejdsgiver for AutoBranchens ArbejdsgiverForening har i dag indgået en 3-årig overenskomst omhandlende ca. 150 autovirksomheder.

Pressemeddelelse, 19. februar 2020

 

Dansk Metal og Dansk Erhverv Arbejdsgiver for AutoBranchens ArbejdsgiverForening har i dag indgået en 3-årig overenskomst omhandlende ca. 150 autovirksomheder.

Overenskomsten tager udgangspunkt i Industriforliget, og er det første forlig efter gennembrudsforliget.

Forhandlingerne er foregået i en positiv dialog mellem parterne, og begge parter ser frem til at udvikle samarbejdet til gavn for såvel medlemsvirksomheder og medarbejdere særligt set i lyset af, at vi nu fornyeligt er blevet medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, udtaler Formand for ABAF Hans-Jørgen Jørgensen.

Vi er særligt tilfredse med, at aftalen øger muligheden for fleksibilitet, udtaler Advokat og sekretariatschef Marietta Bak Semholt, Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Sekretær i Dansk Metal Allan Givskov er ligeledes glad for aftalen, som har samme værdi som industriforliget.

Vi har med denne overenskomstaftale signaleret de gode tider, som giver markante forbedringer, samtidig med der er plads for lokale lønforhandlinger.

Vi er også godt tilfreds med, at vi har fået præciseret og tydeliggjort en række bestemmelser i overenskomsten.