; ;
Gemt

Udbudsret: Det offentlige skal også betale sine regninger til tiden

21. februar 2020

EU-Domstolen har nu slået fast, at også offentlige myndigheder er omfattet af betalingsfristerne i det såkaldte ”late payment”-direktiv, når der købes ind på udbudte kontrakter. Det betyder, at det offentlige som udgangspunkt skal betale sine leverandører inden for 30 dage eller senere, dog maksimalt 60 dage.  

Flere medlemmer af Dansk Erhverv oplever at vente meget længe på betalingen for deres arbejde, når de samarbejder med det offentlige. Især for nystartede og mindre virksomheder kan meget lange betalingsfrister udgøre en væsentlig udfordring for deres overlevelse og evne til at deltage i konkurrencen.

I en nyere dom afsagt af EU-Domstolen slås det fast, at offentlige myndigheder – når de aftager f.eks. varer eller tjenesteydelser på udbudte kontrakter – skal betale inden for som udgangspunkt 30 dage eller senere, dog maksimalt 60 dage.  

Den konkrete sag var anlagt af EU-Kommissionen mod Italien på baggrund af henvendelser fra flere erhvervs- og brancheorganisationer, og der var tale om talrige udestående betalinger med meget langvarige betalingsfrister. Op til sagens anlæg havde de italienske myndigheder også fået en række advarsler.  

Med dommen i hånden kan offentlige leverandører forlange betaling for deres arbejde på udbudte kontrakter inden for maksimalt 60 dage – i visse tilfælde tidligere – og på den måde undgå en række af de meget væsentlige konsekvenser, der ofte vil være forbundet med langsommelige betalinger fra det offentliges side.  

Vanskeligt at ”rykke” en samarbejdspartner for betaling 
Mange virksomheder har det offentlige som sin eneste eller væsentligste kunde. Derfor kan det være svært for virksomhederne at gøre noget ved de langsommelige betalinger – typisk af frygt for at ødelægge det gode samarbejde mellem parterne.  

Omvendt kan det naturligvis også få meget store konsekvenser for virksomhedens likviditet, hvis betalingen fra offentlige kunder lader vente for længe på sig. Af den grund mener Dansk Erhverv ikke, at man blot skal finde sig i at vente på betalingen for arbejde, der for længst er blevet udført.  

Hvis din virksomhed oplever lange eller overskredne betalingsfrister fra offentlige kunder, opfordrer Dansk Erhverv til, at du går i dialog med kunden på en konstruktiv og imødekommende måde.  Du kan i den forbindelse kontakte Dansk Erhvervs udbudsjurister for nærmere rådgivning og sparring om din dialog med dine offentlige kunder. 

Bliv klogere på reglerne i ”late payment”-direktivet her: Direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner.