; ;
Gemt

Uddeling af gratis bæreposer forbydes per 1. januar 2021

25. februar 2020

Fra den 1. januar 2021 er det slut med at uddele gratis poser, og afgiften på poser tredobles. Samtidig forbydes de tynde plastikbæreposer per 1. januar 2021. Dette er vedtaget af et bredt folketing.

Folketinget har i januar vedtaget en ændring af miljøbeskyttelsesloven, der betyder, at det fra den 1. januar 2021 er forbudt at uddele gratis bæreposer. Detailhandlen skal opkræve minimum 4 kroner for en bærepose. Forbuddet mod gratis poser vil gælde alle typer af bæreposer, herunder både poser med og uden hank.

Samtidig forbydes anvendelsen af tynde plastikbæreposer (under 30 mikrometer), der ikke kan genanvendes. De helt tynde plastikposer (under 15 mikrometer), som benyttes til eksempelvis frugt og grønt, forbydes dog ikke af hensyn til bekæmpelse af madspild og fødevarehygiejne.

Dansk Erhverv bakker op om forbuddet mod uddelingen af gratis bæreposer, da det vil nedbringe forbruget af bæreposer. Der lovfastsattes en minimumspris på 4 kroner for en plastikbærepose, da dette også er den gennemsnitlige pris på plastikposer, inklusive den nye plastikafgift.

Dansk Erhverv er uenig i, at genanvendt plast skal omfattes af tredoblingen af afgiften, da dette vil hæmme omstillingen til genanvendelse i en cirkulær økonomi. Når afgiften også lægges på genanvendt plast, bliver brug af genanvendt plast dyrere, hvorfor produktion med genanvendt plast ikke favoriseres over produktion med ny plast.

Læs mere her: Sidste nyt om bæreposer.

Læs om lovgivningen her: Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og emballageafgiftsloven.