; ;
Gemt

Danmark som grønt iværksætterland

Dansk Erhverv deler regeringens ønske om, at Danmark skal gå forrest med grønne løsninger på verdensmarkedet. For at skabe gode forudsætninger for at indfri ambitionerne, har Dansk Erhverv undersøgt, hvad der kendetegner grønne iværksættere og hvilke udfordringer der står i vejen for at bygge fremtidens vækstvirksomheder, der kan reducere CO2 i Danmark og globalt.

Nyhed

Danmark som grønt iværksætterland

pdf

Download

Analyse nr. 7|2020 - JANUAR

Dansk Erhverv deler regeringens ønske om, at Danmark skal gå forrest med grønne løsninger på verdensmarkedet. For at skabe gode forudsætninger for at indfri ambitionerne, har Dansk Erhverv undersøgt, hvad der kendetegner grønne iværksættere og hvilke udfordringer der står i vejen for at bygge fremtidens vækstvirksomheder, der kan reducere CO2 i Danmark og globalt.

Dansk Erhvervs analyse peger på, at de grønne virksomheder er mangfoldige. De opererer i en bred vifte af brancher, men har en række fællestræk. For de interviewede grønne iværksættervirksomheder gælder det, at:

36 pct. af tilhører brancher med høj grad af specialisering.
38 pct. har en kerneforretning/produkt, som bygger på forskning fra et universitet
75 pct. har IP-rettigheder, hvilke er meget sammenlignet med, at gennemsnittet for SMVer i EU ligger på 9 pct.
36 pct. benytter data fra offentlige institutioner 

Dansk Erhvervs analyse peger på, at de grønne virksomheder oplever de samme barrierer på en række af områder:

- Samarbejde med offentlige institutioner
- Adgang til kapital
- Adgang til forskning
- Adgang til talent (kvalificeret arbejdskraft)
- Adgang til offentlige data.

Analysen bygger på interviews med 39 danske iværksættervirksomheder, der bidrager til at opfylde FN’s Verdensmål (Sustainable Development Goals, SDG) 7, 9, 12 og 13. Virksomhederne er udvalgt fra et datasæt stillet til rådighed af +Impact, Danske Bank, som har kortlagt nordiske impact-virksomheder, herunder 86 aktive danske virksomheder, der arbejder med verdensmålene 7, 9, 12 og 13.