Gemt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tager temperaturen på den offentlige konkurrence

Kort inden jul udgav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen analysen ”Status for offentlig konkurrence 2019”.

Nyhed

Dansk Erhverv | OPS - 14. januar 2020

Analysen slår overordnet fast, at der er positive takter i udviklingen. Bl.a. er andelen af offentlige udbud, der kun modtager meget få tilbud, faldet fra 38,5 pct. til 35,1 pct. Samtidig er der en lille stigning i, at små virksomheder med under 50 ansatte i 2018 vandt knap 46 pct. af alle danske EU-udbud. Konkurrenceudsættelsen af tjenesteydelser, som kan løses af både private leverandører og det offentlige selv, har med få udsving ligget på knap 26 pct. siden udbudslovens vedtagelse.

Fra Dansk Erhvervs side anerkender vi, at tallene går den rigtige vej, men mener stadig, at der er betydeligt rum for forbedring. IKU-tallet går den forkerte vej trods politiske hensigtserklæringer om det modsatte, og Dansk Erhvervs medlemmer oplever, at særligt kommuner hjemtager opgaver, der tidligere har været varetaget af private leverandører. Hjemtagning lukker offentlige markeder for private aktører og afskærer beslutningstagere og skatteydere fra at kontrollere, om man får den bedste pris og kvalitet for skattekronerne.

Senest har erhvervsminister Simon Kollerup meddelt, at han påtænker at skrinlægge de aftalte initiativer i ”Delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører” fra foråret 2018. Efter protester fra aftalepartierne pågår en møderække, som vi afventer resultaterne af.

Der er med andre ord fortsat al mulig god grund til at forfægte fair, lige og rimelige vilkår for OPS, også i fremtiden.

Læs analysen hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen her: Status for offentlig konkurrence 2019.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil