Gemt

”Vores Mål” er lanceret – gør din indflydelse gældende

Hvordan skal vi måle på verdensmålene i Danmark? Nyt projekt oversætter verdensmålene til danske forhold.

Nyhed

Dansk Erhverv | CSR - 3. januar 2020

Udviklingen af en såkaldt ‘baseline’, eller en opgørelsesmetode for den danske verdensmålsindsats, skal bringe verdensmålene i kontakt med bl.a. danske virksomheder og organisationer og gøre indsatsen for de 17 verdensmål og 169 delmål mere håndgribelig lokalt. Projektet, der er døbt ”Vores Mål”, har til hensigt at udvikle supplerende nationale indikatorer for verdensmålene, så det bliver nemmere at gøre status over den bæredygtige udvikling i Danmark. På den måde synliggøres også nye oplagte indsatsområder, initiativer og handlinger.

Behov for at forstå målene lokalt
FN’s Verdensmål har siden 2015 eksisteret som den globale ramme for bæredygtig udvikling på tværs af brancher, sektorer og landegrænser. I Danmark ser vi et stigende antal virksomheder, som fx benytter verdensmålene som en strategisk ramme for nye innovationsprocesser. Samtidig har en lang række virksomheder brug for, at verdensmålene sættes i relation til deres forretning - også selvom den primært finder sted i Danmark.

Læs Dansk Erhvervs analyse: Alle ombord? Status på virksomhedernes arbejde med CSR og FN’s Verdensmål (se figur 26).

Et nationalt supplement til de allerede eksisterende indikatorer kan gøre det nemmere for danske virksomheder at måle deres direkte påvirkning på målene og vil give bedre muligheder for at gøre bæredygtighed til et strategisk værktøj.

Giv dit besyv med
Hvordan synes du, at verdensmålene skal gøres op i Danmark? ”Vores Mål” samler henover de kommende måneder input fra store og små virksomheder, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundsorganisationer, borgere m.m. Der afholdes workshops og events over hele landet, hvor alle har mulighed for at komme til orde og give input. Det er også muligt at give skriftlige input på projektets platform. Det hele koges sammen til en samlet liste over mulige nye indikatorer, som efterfølgende vil blive behandlet af Danmarks Statistik sammen med en uafhængig ekspertgruppe.

Læs mere om workshops, events, og hvordan du og din virksomhed kan komme med inputs, her: Vores Mål.

Resultater skal gives til Folketingets 2030-netværk
Resultaterne forventes klar i sommeren 2020, hvor den samlede rapport med supplerende danske indikatorer overleveres til 2030-netværket, der er Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s Verdensmål. De nye indikatorer forventes at skulle spille ind til en evt. ny politisk handlingsplan for verdensmålene. Projektet, der er igangsat af 2030-panelet er finansieret af et konsortium af fonde og har Danmarks statistik som operatør.

Læs mere om Folketingets 2030-netværk her: Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN's Verdensmål.

Se 2030-panelet her: 2030-panelet.

Dansk Erhverv følger "Vores Mål" på tæt hold og vil løbende orientere vores medlemmer om projektets udvikling, events og workshops.

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Malene Thiele

CSR -chef
Medarbejderprofil