Gemt

God sommer fra Dansk Erhverv Transport

09. juli 2020

Sommeren nærmer sig efter et usædvanligt forår. Mange planer er kuldkastet eller udsat, og markedernes udvikling ind i efterår og vinter er der mange bud på.

Godstransporten har for manges vedkommende været optaget af at holde hylderne fyldte i de danske butikker, så vi undgik hamstringer. Den operation lykkedes i godt samarbejde mellem kunder, transporterhverv og myndigheder. De, der lever af e-handel, har også haft nok at se til i perioden. Derudover har den internationale godstransport fungeret nogenlunde, men ser ind i et efterår, hvor de internationale markeder kommer til at mærke en afmatning på grund af krisen.

Den del af persontransporten, der kører kollektiv trafik, har virkelig mærket krisen, og udfordringen her er at få kunderne tilbage, hvilket først sker i fuldt omfang på den anden side af en virkningsfuld vaccine. Luftfartsbranchen er i gang med et langt, sejt træk for at genskabe markedet, hvor en af hovedudfordringerne bliver at bevare og udbygge Københavns Lufthavns status som Nordens førende lufthavn. Taxibranchen vil også få lidt flere kunder over sommeren, men en tilbagevenden til normaltilstanden har også lange udsigter, ligesom det har for biludlejerne. Det samme gælder for turistbusserne, der allerede har afskrevet 2020 som et annus horribilis. De, der kører for regioner og kommuner, ser heldigvis frem til en nogenlunde normal drift efter skolernes sommerferie.

Billedet er dermed meget varieret, og hver enkelt virksomhed har sine unikke udfordringer. Foreløbig kan vi konstatere, at det danske samfund foreløbig er sluppet bedre igennem krisen end de fleste andre gennem en professionel og faktuel indsats, blandt andet fra det danske transporterhverv.

Lad os arbejde for, at det fortsætter. God sommer. Tag en cykelferie, hvis du kan.

Kontakt

Transport

Christoffer Greenfort

Chefkonsulent