; ;
Gemt

Nye regler for onlineplatformes handelspraksis

08. juli 2020

Den 12. juli træder den såkaldte Platform to Business-forordning i kraft, hvilket giver et mere retfærdigt, gennemsigtigt og forudsigeligt onlinemiljø for de erhvervsdrivende, der sælger via onlineplatforme.

Platform to Business (P2B)-forordningen, der træder i kraft den 12. juli, skal regulere forholdet mellem digitale platforme og deres erhvervsbrugere. Forordningen skal bidrage til et velfungerende indre marked ved at fastsætte en række krav, der medfører, at erhvervsbrugere af digitale platforme gives passende gennemsigtighed, retfærdighed og effektive klagemuligheder.

Forordningen dækker dels onlinesøgemaskiner og onlineformidlingstjenester.

I forhold til onlineformidlingstjenester, dækker dette både platforme, hvor der sker handel med fysiske varer, og bookingportaler for hoteller eller virksomheder, og det retter sig således mod forskellige typer af platforme, eksempelvis Amazon, Expedia og Den Blå Avis.  Forordningen er gældende for alle digitale platforme, der forbinder virksomheder i EU med forbrugere i EU – uanset etableringssted.

De nye regler bygger på en forudsætning om, at brugere af onlineplatforme er den svage part i forhold til onlineplatformen. Denne forudsætning skyldes blandt andet den omstændighed, at erhvervsdrivende i stigende grad er afhængige af onlineplatforme for at kunne nå ud til kunderne, og at erhvervsbrugerne derfor har brug for en særlig beskyttelse. Vi kender mest til denne tankegang fra konkurrenceretten og forbuddet mod dominerende stilling.

Flere undersøgelser har påvist et misforhold i magtbalancen mellem erhvervsbrugere og platformene. En undersøgelse, som Kommissionen gennemførte forud for fremlæggelsen af forslaget, viste, at 50 procent af de virksomheder, der benytter sig af onlineplatforme til salg, har oplevet problemer med samarbejdet. Det samme gør sig gældende i Danmark. Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 57 procent af danske virksomheder, der anvender digitale platforme, oplevet uklarhed om, hvordan platformene rangerer ydelserne. Dertil har hver fjerde danske virksomhed oplevet, at de digitale platforme har ændret handelsbetingelser uden varsel og begrundelse.

Konkret indebærer de nye regler følgende:

Der bliver et totalforbud mod visse former for urimelig handelspraksis, for eksempel:

  • Platformen kan ikke uden en tydelig og objektiv begrundelse lukke eller suspendere en brugers konto.
  • Betingelser og vilkår for samarbejdet skal være lettilgængelige og klart og forståeligt formuleret, ligesom ændringer i betingelser skal varsles 15 dage før, at ændringerne træder i kraft.
  • Ved ophør af platformens levering til en bestemt erhvervsbruger, skal brugeren informeres om beslutningen og begrundelsen herfor mindst 30 dage før.
  • Erhvervsbrugeren får mulighed for at gøre indsigelse mod beslutningen og dermed forbedre mulighederne for at søge oprejsning, hvis det er nødvendigt.

Der stilles krav om større gennemsigtighed og udvidet oplysningspligt for onlineplatformene:

  • Det skal være gennemsigtigt for brugeren, hvordan de kan optimere deres synlighed på onlineplatformen. Derfor skal hovedkriterierne for rangering af varer og tjenesteydelser oplyses overfor brugerne.
  • Hvis onlineplatformen selv sælger varer på platformen, skal platformen oplyse om de eventuelle fordele, de giver egne varer frem for de eksterne brugeres.
  • Onlineplatformen skal oplyse, hvordan de indsamler og bruger oplysninger.

Nye muligheder for tvistløsning og håndhævelse ved konflikter mellem brugere og onlineplatforme:

  • Alle platforme skal have et internt klagehåndteringssystem, der skal bistå erhvervsbrugerne. Platforme med mindre end 50 ansatte og en omsætning på mindre en 10 millioner euro er dog undtaget.
  • Platformene skal give mulighed for, at uoverensstemmelser kan løses ved mægling.
  • Sammenslutninger af virksomheder kan sagsøge platformen ved domstolene, hvis reglerne i forordningen misligholdes.

EU har nedsat et observationscenter for onlineplatforme, der skal overvåge, hvordan markedet udvikler sig, og hvordan reglerne gennemføres i medlemsstaterne.

I Danmark håndhæves forordningen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der har beføjelserne til at foretage undersøgelser, indhente data og algoritmer og udstede påbud og tvangsbøder til platforme, der ikke overholder reglerne.

Læs mere om P2B-forordningen her: Platform to Business eller P2B.

Kontakt

Handel

Betina Schiønning

Fagchef for Produktregulering og Håndhævelse