Gemt

Nyt midlertidigt løntilskud for elever

23. juli 2020

Fra 1. maj får private arbejdsgivere automatisk et midlertidigt løntilskud for elever - ud over lønrefusionen fra AUB og praktikbonus fra Praktikplads-AUB. I kan få dækket det meste af lønudgifterne resten af 2020.

Størrelsen på det midlertidige løntilskud
Fra 1. maj til 31. december 2020 får I som private arbejdsgivere automatisk et midlertidigt løntilskud for jeres elever - ud over lønrefusionen fra AUB og praktikbonus fra Praktikplads-AUB. I kan få dækket det meste af jeres lønudgifter i resten af 2020.

Størrelsen på det midlertidige løntilskud afhænger af uddannelsesaftalen. I får:

  • 75 procent af elevlønnen for de elever, som I allerede har ansat.
  • 90 procent af elevlønnen for nye ordinære uddannelsesaftaler, restlæreaftaler, kombinationsaftaler og ny mesterlæreaftaler der starter fra 1. maj 2020.
  • 45 procent af elevlønnen for nye elever med korte uddannelsesaftaler, der starter 1. maj 2020 eller derefter. Det er et krav, at I ikke tidligere har haft en kort uddannelsesaftale med samme elev.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at de nye løntilskudsordninger ikke kun indeholder tilskud til nye aftaler, men også til de aftaler, der allerede er indgået eller i gang.

Løntilskud i praktik og refusion under skoleophold
I får kun løntilskud for de perioder, hvor eleven er i praktik. Under skoleophold får I forhøjet lønrefusionssatsen med 20 procent for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler i resten af 2020.

I får automatisk udbetalt løntilskud og refusion
Det midlertidige løntilskud bliver udbetalt automatisk til jeres NemKonto, så I skal ikke søge om det. Børne- og Undervisningsministeriet og AUB arbejder på at få ordningen i gang hurtigst muligt.

Første gang I får løntilskuddet er forventelig i september 2020. Her vil I få løntilskuddet med tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2020.

Sådan beregner AUB løntilskuddet
Når AUB beregner jeres løntilskud, ser de på, hvilke elever I har, og den løn, I har indberettet for eleven til Skattestyrelsens e-Indkomst-register. I kan dog ikke få løntilskud for elever, hvis I modtager lønkompensation for jeres elever fra Erhvervsstyrelsen i samme periode.

Særligt om voksenlærlinge
Voksenlærlinge har ret til tilskud fra trepartsaftalens ordning – og have mulighed for samtidig at modtage voksenlærlingetilskuddet fra kommunerne.

Tilskuddet er en del af den nye trepartsaftale
Tilskuddet er en del af trepartsaftalen, som regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået. Dansk Erhverv hilser aftalen varmt velkommen. Den bidrager til at understøtte virksomhederne i en vanskelig økonomisk situation og holde hånden under praktikpladser i 2020. Samtidig retter aftalen op på en årelang ubalance i AUB’s økonomi. Dansk Erhverv har længe arbejdet for at rette op på ubalancen.

Spørgsmål og svar til ordningen

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Marianne Kragh

Chefkonsulent