; ;
Gemt

Spørgsmål og svar om trepartsaftalen om AUB m.v.

23. juli 2020

Spørgsmål 1: Hvornår er en elevaftale ”indgået” i aftalens forstand?

Svar: Aftalen regnes som indgået, når eleven starter på virksomheden og får løn.

Spørgsmål 2:Gives der bonus for EGU-elever?

Svar: Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) for FGU-elever er ikke omfattet af Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt, da uddannelsen ikke er omfattet af AUB-ordningen.

Ny aftale (18.6. 2020) - For også at styrke EGU-elevernes mulighed for at få en praktikaftale med en virksomhed, indføres et ekstra tilskud til private arbejdsgivere for nye egu aftaler med virksomhedspraktik, som indgås i resten af 2020. Tilskuddet vil blive udmøntet som et tillæg til den eksisterende bonusordning på egu.

Spørgsmål 3: Hvad forholder aftalen sig til voksenlærlinge?

Svar: Voksenlærlinge vil have ret til tilskud fra trepartsaftalens ordning – og have mulighed for samtidig at modtage voksenlærlingetilskuddet.

Spørgsmål 4: Gælder muligheden for tilskud også i prøvetiden?

Svar: Ja.

Spørgsmål 5: Skal virksomheden søge, eller udbetales tilskuddet automatisk.

Svar: Det bliver en automatisk løsning for udbetalingerne, der håndteres af AUB, så I ikke skal søge for tilskud til jeres elever.

Spørgsmål 6: Kan en eksisterende kort aftale erstattes af en restlæreaftale – med 90 pct. refusion?

Svar: Ja. En restlæreaftale betragtes som en ny aftale.

Spørgsmål 7: Hvordan beregnes løntilskuddet – indgår alle lønelementer herunder overarbejdsbetaling, fritvalgskonto osv.?

Svar: Tilskud beregnes på baggrund af faktisk løn (alle løndele inkl. pension og frit valg). Overarbejdsbetaling kan ikke forventes inkluderet.

Spørgsmål 8: Hvornår vil lønrefusionsordningen være i funktion?

Svar: Det forventes, at udbetaling vil ske ad flere omgange med en første udbetaling primo september med – formentlig – en efterfølgende regulering/udbetaling senere på året og endelig opgørelse i løbet af første halvår 2021. Endelig tidsplan afhænger dog af systemudvikling til håndtering af det, og skal derfor tages med forbehold.