Gemt

Affaldsaftale er et stort skridt i den grønne retning

16. juni 2020

Ny politisk aftale gør det mere attraktivt for private at etablere genanvendelsesteknologi i Danmark. Det vil hjælpe den grønne omstilling, lyder det fra Dansk Erhverv.

Ny aftale om affald betyder flere private aktører på området og mere innovation. Det er en udvikling, som Dansk Erhverv har kæmpet for i årevis.

”Vi ser gerne mere grøn vækst i Danmark. Der skal genbruges og genanvendes langt mere end i dag, ikke kun i Danmark, men i hele Europa. Og derfor er der brug for en betydelige teknologiudvikling. Aftaleparterne har i dag skabt rammerne for, at virksomheder i Danmark kan investere i den udvikling, og det er meget positivt,” siger chefkonsulent i Dansk Erhverv Lisbet Hagelund.

Med den politiske aftale bliver det langt mere attraktivt for virksomheder at etablere genanvendelsesteknologi i Danmark. Mindre kommunale sorterings- og genanvendelsesvirksomheder skal dermed ikke længere have retten til affaldet. I stedet skal affaldet udbydes for at sikre bedste miljøkvalitet og pris i forhold til genanvendelse.

”Der er et stort behov for, at det private marked spiller med, hvis vi skal nå i mål med de grønne ambitioner. Det lægger denne aftale op til, og i Dansk Erhverv ser vi denne aftale som et meget stort i retning af mere genanvendelse,” siger Lisbet Hagelund.

Læs aftaleteksten på kefm.dk: 'Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi'

 

 

Aftalens vigtigste punkter:

 • Alt genanvendeligt affald fra husholdninger bliver konkurrenceudsat.

 • Sortering af affald fra husholdninger bliver konkurrenceudsat.

 • Ovennævnte anlæg skal selskabsgøres, og kan i en overgangsperiode på 5 år ejes af kommunerne. Nye kommunale investeringer bliver ikke mulige, dog med dispensationsmulighed, hvor der ingen private bydere er. 

 • Private transportører må fremadrettet køre med forbrændingsegnet affald fra erhverv.

 • Små butikker, der alene har affald, der i art og mængde ligner husholdningers, kan vælge at bruge kommunale ordninger, men ellers er det konkurrenceudsat

 • En yderligere konkurrenceudsættelse af transporten af husholdningsaffaldet bliver vurderet i udvalg, hvor effektiviteten ved hhv. kommunal og privat kørsel vurderes.

 • Mulighed for at borgere må sælge deres affald direkte til private genanvendelsesvirksomheder, eller til genbrug.

 • Forenkling af regler for tilbagetagningsordninger i detailkæder mv.

 • Kommuner skal tilbyd de velgørende organisationer at overtage ”affalds”-vare til de velgørende organisationer i stedet for sælge det.

 • Der være krav om ensartet sortering af affald i kommunerne; 10 affaldstyper

 • Der være krav om ensartede piktogrammer til sorteringsanvisning i kommunerne

 • Affaldstilsynet skal forbedres.

 • Der blive skrappe krav til kommunernes gennemsigtighed i gebyrfastsættelsen, herunder tilsyn med gebyrfastsættelsen

 

Det har været hårde forhandlinger og presseaktiviteten har været høj. I får blot to presseklip:

•  Dansk Industri og Dansk Erhverv:Affaldsdebatten er kørt af sporet

•  Dansk Erhverv: Affaldstransport skal i udbud for at sløjfe tostrenget system