Gemt

Analyse: Coronakrisens konsekvenser i detailhandlen

02. juni 2020

Ny analyse fra Dansk Erhverv giver indblik i, hvor hårdt coronakrisen har ramt detailhandlen og belyser samtidig potentialet i, at detailhandlen normaliseres hurtigt.

Coronakrisen har i den grad påvirket danskernes adfærd og økonomiske beslutninger. Myndighedernes tiltag og restriktioner har virket efter hensigten, men nedlukningen og adfærdsændringerne har haft store negative følger for dansk erhvervsliv, herunder i særdeleshed detailhandlen.

Læs hele analysen her: Coronakrisens konsekvenser i detailhandlen.

Coronakrisen har ramt detailhandlen hårdt
Tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget steg med 0,4 pct. i april, hvilket må siges at være en positiv overraskelse. Faldet i detailsalget i marts er samtidig blevet nedjusteret fra 2,0 pct. til 4,5 pct. Dermed bød marts på det suverænt største fald i detailsalget, der nogensinde er registreret. Under finanskrisen i 2008-2009 faldt detailsalget ikke med over 1,4 pct. i én enkelt måned.

Det betyder desværre også, at den beskedne fremgang i detailsalget i april har fundet sted fra et meget lavt udgangspunkt. Der er store forskelle på tværs af brancher og fx faldt salget af beklædning mv. med hele 16,6 pct. i april.

Det er dog selvsagt rigtig positivt, at faldet i detailsalget er bremset op i april og vendt til en beskeden fremgang. Det vidner om, at danskerne løbende har skruet op for forbruget i takt med genåbningen af samfundet. De seneste tal for forbrugertilliden viser, at danskernes købelyst er steget.

Markant forskel på fødevarer og anden detailhandel
Hele 70 pct. af de virksomheder, der handler med fødevarer vurderer, at krisen har skabt større omsætning i marts, mens kun hver tiende vurderer, at den har skabt mindre omsætning. For anden detailhandel er billedet omvendt; 22 pct. vurderer, at coronakrisen har skabt større omsætning, mens 65 pct. vurderer, at den har skabt mindre omsætning.

Bag det samlede billede af en trængt detailhandel gemmer sig en historie om, at der indenfor branchen er stor forskel på, hvor hårdt virksomhederne vurderer, at krisen har ramt. Figur 3 nedenfor viser, at detailhandlen - sammenlignet med servicesektoren samlet set og sektorerne industri og bygge og anlæg – har en mere uensartet vurdering af, hvor hårdt coronakrisen har ramt deres omsætning.

Detailhandlen er hårdere ramt end andre brancher
Tal fra Dansk Erhvervs seneste medlemsundersøgelse viser, at detailhandlen er hårdere ramt af coronakrisen end gennemsnittet af Dansk Erhvervs medlemmer i andre brancher. I detailhandlen er der flere, som har oplevet fald i omsætningen, og omsætningen er faldet mere end blandt de øvrige medlemmer. Det er særligt foruroligende, at flere virksomheder i detailhandlen er bekymrede for deres likviditet, og hele 37 pct. har højst likviditet til at kunne fortsætte  to måneder.

Danskernes forbrug skal have en vitaminindsprøjtning
Når vi ser fremad, er det enormt vigtigt, at der kommer endnu mere gang i danskernes forbrug. Detailhandlen står alene for ca. 250.000 jobs, svarende til 12 pct. af den samlede private beskæftigelse.

Der er derfor brug for tiltag, der øger danskernes forbrug nu og her. Det er vigtigt, da hovedparten af de lønmodtagere, der i øjeblikket modtager lønkompensation, normalt arbejder i detailhandlen. Det drejer sig konkret om godt 57.000 lønmodtagere. En mere tydelig fremgang i danskernes forbrug vil simpelthen redde tusindvis af danske jobs.

For at booste danskernes forbrugslyst foreslår Dansk Erhverv at udbetale allerede indbetalte feriepenge. Det vil kunne frigøre op imod 55 mia. kr. efter skat. En udvidelse af BoligJobordningen til også inkludere fx restaurantbesøg kunne også være en oplagt mulighed.

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil